การให้ Feedback เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน โดยศศิมา สุขสว่าง

อ.เก๋มักจะได้ยินหัวหน้าหลายๆท่านบอกว่า ไม่ค่อยอยากให้ข้อมูลย้อนกลับ หรือ feedback ลูกน้อง  เพราะเวลาให้ feedback ไป สิ่งที่เกิดขึ้น เช่น

- ประสิทธิภาพการทำงานต่ำลง

- ลูกน้องเสียกำลังใจ  เสียใจ  หรือประชดประชน 

- บางก็ว่า เพราะตัวเองไม่ใช่ลูกน้องที่รักของหัวหน้า 

- ลาหยุดหลังได้รับ feedback เพื่อรักษาใจ  หรือ

- หนักๆก็คือ หลีกเลี่ยงที่จะรับ feedback ไปเลย  

พอมีงานยากๆหัวหน้าก็มักจะเก็บไว้ทำเอง เพราะกลัวน้องๆทำพลาด และไม่อยากให้ feedback ผลคือ หัวหน้าเก่งขึ้นๆ  แต่ลูกน้องไม่ได้มีการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น

 

ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ ให้เกิดการพัฒนาทีมงาน (Effective Feedback)  เป็นอีกทักษะหนึ่งที่จำเป็นมาก  สามารถช่วยให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และการพัฒนานวัตกรรมได้  ซึ่งเป็นอีกทักษะหนึ่งที่หัวหน้าหลายๆท่านรู้สึกลำบากใจที่จะให้ข้อมูลย้อนกลับ หรือ feedback  กับลูกน้อง เวลามีงานที่ผิดพลาด หรือ ต้องการให้งานที่ทำอยู่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

วันนี้อ.เก๋มาแบ่งปันวิธีการให้ feedback ที่ดี มีคุณภาพดังนี้ค่ะ

 

วิธีการให้ feedback ที่ดี มีคุณภาพ

- ก่อนให้ Feedback ต้องสร้างบรรยากาศให้เป็นมิตร เกิดความไว้วางใจต่อกันก่อน

- หากต้องการให้ feedback ต้องคิดก่อนว่า เมื่อผู้รับ feedback รับไปแล้วจะได้ประโยชน์อะไร

-  มีเป้าหมาย และประเด็นที่ชัดเจนว่าจะ Feedback เรื่องอะไร 

- การให้ Feedback ที่ดี ให้ feedback ทักษะ กระบวนการ และความพยายามที่เป็นรูปธรรมและเฉพาะเจาะจงกับพฤติกรรม บอกสิ่งที่ทำ ได้ดีกับสิ่งที่ควรปรับปรุง ให้ข้อมูลลงลึกกับพฤติกรรมนั้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

- หลังจาก Feedback สรุปประเด็นถึงสิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง 

- หัวหน้าหรือผู้ให้ feedback ไม่ให้ขณะที่ยังมีอารมณ์เสีย โกรธ โมโห เพราะผู้รับ feedback จะโฟกัสที่อารมณ์ของหัวหน้าหรือผู้ให้ มากกว่า เนื้อหาที่ได้รับ

 

วันนี้อ.เก๋มี โมเดลการให้ feedback ที่มีคุณภาพ มาแลกเปลี่ยนกัน ชื่อว่า  SIBA model (ซีบ้าโมเดล)  โดยมีรายละเอียดในการให้ Feedback ดังนี้

 

SIBA Model  สำหรับการให้ Feedback

 

S= Situation :  อธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เช่น เหตุการณ์,พฤติกรรม, ระบบ

I= Impact : บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบอะไรบ้าง เช่น ทีมไม่สามารถตัดสินใจได้, ลูกค้าส่ง Complain เป็นต้น 

B= Behavior : แบ่งปันพฤติกรรม/ วิธีการที่อยากให้เปลี่ยนแปลงในอนาคต หรือบอกทิศทางหรือการพัฒนาร่วมกันได้

A= Action: การกระทำ/ข้อตกลง/สิ่งที่คุณต้องการเห็นหรือเป็นผลมาจากวิธีการใหม่นี้

 

 การให้ feedback เป็นศาสตร์และศิลปะในการพัฒนาลูกน้องอย่างหนึ่งค่ะ  หากให้ feedback แล้วคนรับรู้สึกได้ถึงประโยชน์ และนำไปปรับเปลี่ยนแปลงตัวเอง การทำงาน จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ  สิ่งที่สำคัญมากๆคือ หัวหน้าหรือผู้ให้ feedback ต้องให้ด้วยใจด้วย ไม่จำเป็นต้องต้องดุ ด่า ว่ากล่าว ด้วยถ้อยคำแรงๆ แล้วบอกว่า สมัยพี่ก็โดนว่าแรงๆอย่างนี้แหละ แล้วพี่ก็พัฒนาจนมาเป็นหัวหน้า   ในปัจจุบัน เรามีการพัฒนาคนให้เติบโตและดีขึ้น ได้ด้วยวิธีเชิงบวกมากมายนะคะ  ทำให้คนเติบโตด้วย และรู้สึกดี ผูกพันกับองค์กรด้วย ทำได้ด้วยการให้ feedback ที่ดีนะคะ ลองนำ SIBA model ไปใช้ประโยชน์นะคะ

 

 

 

อ.เก๋หวังว่า บทความนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่อยากนำทักษะการให้ feedback ไปพัฒนาลูกน้อง เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของลูกน้องนะคะ 

........................................

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)  (Ms. Sasima Suksawang)

วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการโค้ชและการพัฒนานวัตกรรม
Trainer Consultant and Innovation Coach
E-mail : hcdcoaching.com@gmail.com
Website : www.HCDcoaching.com , www.sasimasuk.com

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/

Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือค่ะ )

Line ID : sasimasuk.com 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 40,320