Trust & Rapport ก่อนโค้ชสร้างได้อย่างไร โดยศศิมา สุขสว่าง

 Trust คือความไว้วางใจ ส่วน Rapport คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งเป็นคุณบัติที่สำคัญเป็นลำดับต้นๆเลย ที่จะทำให้การโค้ชระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดการเปลี่ยนเเปลงได้จริงจากการโค้ช  เพราะการที่ผู้รับการโค้ช (Coachee) มีความไว้วางใจ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโค้ช (Coach) จะทำให้ผู้รับการโค้ช กล้าเปิดใจ กล้าพูด กล้าเปิดเผย ทั้งด้านบวก ด้านลบ ปัญหา ความต้องการ และเป้าหมายที่แท้จริง เพื่อจะได้หาทางแก้ไข หรือพัฒนา หรือแนวทางเพื่อไปถึงเป้าหมายที่เขาต้องการได้ด้วยตัวเอง และร่วมเดินทางไปกับโค้ชอย่างจริงจัง

 

 

วันนี้อ.ศศิมา - เก๋ มีเทคนิคการสร้างความไว้วางใจ (Trust) และ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Rapport)  กับทีมงานก่อนการโค้ช สำหรับผู้นำทีม หรือหัวหน้างาน ผู้จัดการที่ต้องไปโค้ชลูกน้อง มาแบ่งปันกันค่ะ (อ่านบทความ อ.ศศิมา สุขสว่าง เรียนโค้ชอะไรมาบ้าง กดที่นี่)

 

 

เทคนิคการสร้างความไว้วางใจ (Trust) และ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Rapport)  ที่ดี

 

1. เป็นผู้นำที่ซื่อสัตย์ เชื่อใจได้ (Lead with integrity)

การจะเปิดใจ เปิดเผยปัญหาจุดเจ็บปวด (Pain Point)หรือ ความต้องการ (Gain Point) หรือเป้าหมาย (Goal) ต่างๆได้นั้น ผู้รับการโค้ชจะต้องไว้ใจโค้ชเป็นอย่างมากว่า จะรักษาความลับ ของผู้รับการโค้ชได้ โดยไม่นำไปเล่าต่อ หรือนำไปเป็นประเด็นในการโจมตี หรือมีอคติส่วนตัว ดังนั้นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้นำเป็นโค้ชที่ได้รับความไว้วางใจได้ นั้นคือ การซื่อสัตย์และเชื่อใจ  โดยไม่มีอคติส่วนตัว  ซึ่งแสดงออกให้ผู้รับการโค้ชสามารถมั่นใจได้ว่า ถ้าพูดอะไรออกไปแล้ว จะเก็บความลับได้ ไม่โดนแทงข้างหลัง หรือเอาเรื่องที่มารับโค้ชกันตัวต่อตัวไปพูดต่อค่ะ   ซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆค่ะ  หลายๆองค์กร บางครั้งต้องใช้โค้ชจากภายนอก (External Coach) เพราะเรื่องของการเก็บความลับ เชื่อใจได้ และปราศจากอคติจากความขัดแย้งจากการทำงานร่วมกัน  

 

ดังนั้นในการทำงานร่วมกัน หัวหน้าที่แสดงออกถึงความสื่อสัตย์และไว้ใจได้ จะทำให้ลูกน้อง หรือทีมงาน เปิดใจรับการโค้ชได้ง่ายขึ้นค่ะ  ซึ่งการเป็นผู้นำที่ซื่อสัตย์ เชื่อใจได้ (Lead with integrity) นี้ต้องใช้เวลาในสั่งสม พิสูจน์ให้เห็นเป็นระยะเวลาหนึ่งค่ะ  จึงจะสร้างความไว้วางใจ (Trust) ได้ค่ะ

 

 

2. การให้อำนาจการตัดสินใจ (Empower People)

การโค้ชเป็นวิธีการอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้คนทำงาน ได้คิดและหาวิธีการทำงาน หรือไปถึงจุดหมายหรือผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมด้วยตัวของผู้รับการโค้ชเอง  โดยอาจจะอยู่ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการทำงาน เงิน เวลา และคนทำงาน ซึ่งเมื่อผู้รับรับการโค้ช หรือ โค้ชชี่ (Coachee) ได้รับการโค้ชแล้ว ได้เห็นแนวทางหรือมีวิธีการใหม่ๆในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน หรือแก้ปัญหาที่คิดได้ด้วยตัวเอง

 

ซึ่งโค้ชหรือหัวหน้าที่เป็นโค้ชควรให้อำนาจในการตัดสินใจที่จะนำวิธีการนั้นไปดำเนินการจริง  หลายครั้งที่ ผู้รับการโค้ชได้คิดวิธีการใหม่ๆที่ดีกว่าเดิม และยังอยู่ภายใต้กรอบและระเบียบขององค์กรและใช้ได้จริง โดยไม่มีปัญหา  แต่โค้ชหรือหัวหน้าไม่ปล่อยให้ไปทำ ให้หันกลับไปใช้วิธีการเดิมๆ ซึ่งทำให้การโค้ชไม่ประสิทธิภาพเกิดขึ้น 

 

 

หลายครั้งที่อ.เก๋ได้ฟัง  ผู้รับการโค้ชบ่นว่า เวลาโค้ชกับหัวหน้า แล้วคิดอะไรใหม่ๆที่ดีกว่า เดิม และองค์กรสามารถทำได้ โดยไม่ต้องเสียเงิน เสียทรัพยากรอะไรมากมาย หัวหน้าก็ไม่ให้เอาไปทำ  เลยเกิดคำถามว่า” จะโค้ชทำไม โค้ชไปก็ให้ทำเหมือนเดิม โค้ชๆไปเหอะให้เสร็จๆ กลับไปก็ต้องทำเหมือนเดิม “  ดังนั้น เมื่อโค้ช แล้วต้องให้อำนาจการตัดสินใจ หรือการลงมือทำด้วยนะคะ หากเกรงว่า เวลาเขาคิดอะไรใหม่ๆไปแล้วมันจะเกินขอบเขต หรือข้อกำหนดขององค์กรไป ก็อาจจะแชร์หรือแบ่งปันในช่วงของการโค้ชก็ได้ว่า “หากองค์กร มีข้อกำหนด หรือนโยบาย แบบนี้.........  เราจะพัฒนาวิธีการอะไรได้บ้างในการแก้ไขปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น“   หรือ หลังจากที่ผู้รับการโค้ช ได้คิดวิธีการหลายๆวิธีการแล้ว  อาจจะถามคำถามชวนคิดว่า หากองค์กรเรามีข้อจำกัดดังนี้..... วิธีการอะไรที่คิดออกมาแล้ว น่าจะเอาไปปฏิบัติได้จริงและมีประสิทธิภาพได้บ้าง  " เป็นต้นค่ะ

 

 

3. การสร้างความสัมพันธ์ (Relationships building)

ในการทำงานกันเป็นทีม อาจจะไม่ต้องพูดหรือคุยแต่เรื่องงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่การถามสารทุกข์ สุขดิบ การทักทายกัน small talk กัน  หรือการถามไถ่ ในเรื่องนอกงานบ้าง  ออกไปทำกิจกรรมร่วมกันบ้าง ทานอาหารกลางวันร่วมกันบ้างกับทีมงานหรือลูกน้องเดือนละ 1-2 ครั้งใกล้ๆออฟฟิศ  เป็นต้น หลายๆคนอาจจะเพิ่งรู้ทีมงานชอบเล่นกีฬาเหมือนกัน  ทานอาหารคลีนเหมือนกัน ดูหนังสไตล์เดียว  งานอดิเรกเหมือนกัน ชอบท่องเที่ยวเหมือนกัน  สิ่งเหล่านี้จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความคุ้นเคยกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน การเปิดใจกับคนที่คุ้นเคยกัน และรู้จักกันจะทำได้ง่ายกว่า  และรู้สึกว่าไว้วางใจได้ เหมือนคนส่วนใหญ่เลือกที่จะคุยและปรึกษาเพื่อนสนิท เพราะรู้สึกว่าเชื่อและไว้ใจได้ค่ะ ซึ่งเมื่อความสัมพันธ์เริ่มดีขึ้น การโค้ชจะดีขึ้นไปด้วยค่ะ

 

 

4. การเข้าใจ เข้าถึงอย่างลึกซึ้ง (Empathy)

ในบางครั้งโค้ชจะสร้างความไว้ใจได้ ต้องเข้าใจ ความรู้สึก  ความกลัว Being ความเชื่อต่างๆของคนที่โค้ช โดยอาจจะต้องลองไปคิดในมุมของผู้รับการโค้ช ว่าในบทบาท สถานะของเขาที่เป็นอยู่ ณ ตอนนั้น เป็นอย่างไร ให้ถอดหมวก ถอดตัวตน ของตัวเราออก แล้วลองใส่หมวกของผู้รับการโค้ช แล้วทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเมื่อเราเข้าใจ เข้าถึงแล้ว เราจะได้เข้าใจกระบวนการคิด พูดและทำที่ผู้รับการโค้ชแสดงออกมาได้ และสามารถละ ลด ตัวตนของโค้ชตอนที่อยู่ในกระบวนการโค้ชได้ค่ะ

 

 

อ.เก๋ มักจะแนะนำผู้ที่มาเรียนการโค้ช หรือมารับการโค้ชตัวต่อตัวกับอ.เก๋แล้วอยากไปเป็นโค้ชในองค์กร ว่า ในการโค้ชเริ่มแรกของโค้ชของหัวหน้า อาจจะเริ่มจากการการโค้ชอย่างไม่เป็นทางการ โค้ชแบบชิลๆ โดยโค้ชในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ขณะพักทานกาแฟ การนั่งคุยกัน  การเดินทางไปทำงานต่างสถานที่ร่วมกัน โดยใช้ทักษะการโค้ช (อ่านทักษะการโค้ช กดที่นี่)  เพื่อให้ทีมงานสามารถได้คิด ได้ออกความเห็น หาแนวทางด้วยตัวเองก็ได้นะคะ  ผู้รับการโค้ชจะได้รู้สึกผ่อนคลาย และรู้สึกดีกับการโค้ช และเปิดใจ พร้อมที่จะเดินทาง และทำงานร่วมกันกับโค้ชไปด้วยกันค่ะ

 

 

อ.เก๋หวังว่า บทความนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่อยากนำทักษะการโค้ชไปโค้ชในลูกน้อง เพื่อพัฒนาและดึงศักยภาพของลูกน้องนะคะ 

 

(เนื้อหาในบทความนี้ ถ่ายทอดออกมาจากประสบการณ์ หลังจากที่อ.เก๋ ได้ไปเรียนเรื่องการโค้ชกับสถาบันที่สอนการโค้ชในระดับสากล  แล้วนำมาใช้ในชีวิตประจำวันขณะที่ทำงานประจำ เป็นผู้จัดการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์กว่า 7 ปี  ซึ่งได้ผลดี  รวมทั้งมีประสบการณ์จริงในการเป็น External coach and Trainer ในองค์กรเอกชนชั้นนำหลายองค์กร  จนในปัจจุบันนี้ อ.เก๋เป็นที่ปรึกษา วิทยากร และโค้ชในด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กรและเปิดบริษัทเป็นของตัวเองแล้วค่ะ

 

.....................................................

 

  

อ.ศศิมา สุขสว่าง -เก๋  จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก Dresden University of Technology (https://tu-dresden.de) ประเทศเยอรมนี  ทำงานด้าน  Research & Development Engineer  และนักวิจัยมาโดยตลอด จนได้มาเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ THTI กว่า 15  ปี


อ.ศศิมาได้รับการอบรมด้านโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากสถาบันสอนการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล ปัจจุบันศศิมาเป็น วิทยากร ที่ปรึกษา และ Innovation Coach ที่มีความสุขและมุ่งมั่นที่แบ่งปันเรื่องการโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพของคน การพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่าให้ผู้คนค่ะ

 

HCDcoaching.com ภายใต้บริษัท HCD Innovation CO.,Ltd. พื้นที่เล็กๆที่อ.ศศิมา สุขสว่าง(อ.เก๋) แบ่งปันและแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ความรู้ เทคนิค เครื่องมือต่างๆในด้านการโค้ช (Coaching) ค่ะ  

สนใจหลักสูตรสัมมนาด้านการโค้ชสำหรับผู้นำ  การโค้ชเชิงนวัตกรรม  (Innovation Coach), หลักสูตรผู้นำในบทบาทของโค้ช (Leader as Coach) และหลักสูตรการโค้ชอื่นๆ กรุณาติดต่อ

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)  (Ms. Sasima Suksawang)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการโค้ชและการพัฒนานวัตกรรม
Trainer Consultant and Innovation Coach
E-mail : hcdcoaching.com@gmail.com
Website : www.HCDcoaching.com , www.sasimasuk.com

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/

Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือค่ะ )

Line ID : sasimasuk.com (เขียนข้อความฝากไว้ในกรณีที่อ.ศศิมามีสัมมนาหรือประชุม และจะรีบโทรกลับทันทีค่ะ :- D)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • หลักสูตร Coaching Skills for leader.jpg
  การโค้ช (Coaching) เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งของผู้จัดการและผู้นำทีม ที่สามารถใช้ดึงศักยภาพและประสิทธิภาพจากผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถพัฒนาความสามารถของทีมในการปฏิบั...

 • หลักสูตร leader as coach Rapport building1.png
  การสร้างความสัมพันธ์เป็นกระบวนที่สำคัญอย่างหนึ่ง เพราะเป็นกระบวนการที่จะให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างคน 2 คน การสร้างความสัมพันธ์ ในทางการโค้ชนั้นมีเทคนิคมากมาย จุดประ...

 • หลักสูตร leader as coach -Coaching skill2.jpg
  ทักษะการฟังเชิงรุกสำหรับโค้ช (Active Listening Skill for Coach)เป็นทักษะที่สำคัญมาก เพราะในกระบวนการโค้ชนั้น โค้ชจะใช้เวลาในการฟัง 70% - 80% (อีก 20 % สำหรับการถาม,feedback ฯ) การฟ...

 • ทักษะการถามสำหรับโค้ช (Power question).jpg
  ทักษะการถาม (Questioning skill for coach) เป็นอีกทักษะหนึ่งที่สำคัญของโค้ช และผู้นำทีม ผู้จัดการ เพราะการถามที่ดีจะได้คำตอบที่หลากหลาย และสร้างสรรค์ ตัวอย่างเช่น ถ้าเราถามว่า5+5 ได...

 • ทักษะการให้ feedback-Leader as Coach.jpg
  ในกระบวนการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงนั้น ทักษะการสะท้อนกลับที่มีคุณภาพ (Effective Feedback) หรือบางทีเรียกทับศัพท์เป็นคำง่ายๆว่า ทักษะการให้ฟีดแบค เป็นทักษะและกระบวนการหนึ่งในการบ่งบ...

 • ทักษะการรับ feedback.jpg
  การรับการสะท้อนกลับ หรือ การรับฟีดแบค(feedback) เป็นอีกทักษะหนึ่งที่สำคัญสำหรับทั้งผู้นำและผู้ตาม เพราะในปัจจุบันคนไม่ไม่กล้าให้ฟีดแบคกันเพราะเกรงปฏิกิริยากลับมาไม่ว่า การไม่ยอมรับ...

 • Grow model -หลักสูตรการโค้ชและพี่เลี้ยง.png
  โมเดลที่เป็นที่รู้จักและใช้ในการโค้ชอย่างกว้างขวางโมเดลหนึ่งคือ GROW model ซึ่งเป็นโมเดลที่Sir John Whitmoreและทีม พัฒนาขึ้นมาในปี 1980 และกลายมาเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายจากหนังสื...

 • หลักสูตร Growth Mindset for Performance working.jpg
  Mindset หรือ ชุดของความเชื่อหรือกรอบความคิดหรือ วิธีคิดที่ความ “ฝังลึก” จนเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมมุมมองและทัศนคติของบุคคลที่มีต่อเรื่องราวและสิ่งต่าง ๆ ซึ่งในคนทุกคนจะมีทั้งคนที่มีกรอ...
Visitors: 38,523