Mindset ของหัวหน้าในบทบาทของโค้ช (Leader as Coach) โดยศศิมา สุขสว่าง

อาจารย์ศศิมา – เก๋ได้มีโอกาสไปแบ่งปันเรื่อง Leader as Coach and Mentor หลายแห่ง ทั้งแบบ การโค้ชตัวต่อตัว (one on one coaching ) การโค้ชแบบกลุ่ม (Group coaching) และการสัมมนาในรูปแบบของบรรยายและ workshop เรื่องหนึ่งที่มักจะได้รับคำถามคือ จะเป็นโค้ชที่ดีได้ ต้องเป็นอย่างไรบ้าง   วันนี้อ.เก๋มาแลกเปลี่ยนและแบ่งปันกันค่ะ

 

 คำว่า Mindset คือ กรอบแนวคิด ทัศนคติ หรือ ชุดของความเชื่อ หรือวิธีคิดที่ความฝังลึกจนเป็นตัวกำหนดพฤติกรรม มุมมอง และทัศนคติของบุคคลที่มีต่อเรื่องราวและสิ่งต่าง ๆ

 

อ.เก๋ มักจะเรียก Mindset เป็นภาษาไทยสั้นๆว่า กรอบแนวคิด หรือไม่ก็ทับศัพท์พูดภาษาอังกฤษว่า Mindset ไปเลยค่ะ

 

 

 


กรอบแนวคิดที่สำคัญของโค้ช (Coaching Mindset)

1.โค้ชเป็นกระจกสะท้อนที่เที่ยงตรง  

2.ทุกคนทำดีที่สุดแล้วด้วยทรัพยากร ความสามารถและข้อมูลที่มี ณ ขณะนั้น

3.ไม่มีความล้มเหลว มีแต่การเรียนรู้ (Growth Mindset)

4.จุดประกายและสนับสนุนให้กล้าเรียนรู้ และพัฒนา

 

 ดังนั้น หัวหน้าในบทบาทของโค้ช (Leader as Coach) จะต้องมี mindset ที่สำคัญด้านบน เพื่อสื่อสาร กระตุ้นให้ทีมงานสามารถพัฒนาแนวคิด จนก้าวไปข้างหน้าสามารถพัฒนาศัพยภาพของตัวเองได้ รวมทั้งสามารถปลดล๊อคตัวเองในประเด็นต่างๆที่ฉุดรั้งไม่ให้ก้าวไปข้างหน้า   จนสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ค่ะ

 

 สิ่งสำคัญสำหรับโค้ชเลยคือ เรื่องของ Mindset อ.เก๋เชื่อว่า ทุกท่านที่มาเป็นโค้ช ส่วนใหญ่จะมี Mindset ที่ต้องการแบ่งปันคุณค่า และพัฒนาคนให้ดีขึ้นด้วย วิธีการต่างๆในการบวนการโค้ช   โค้ชจะเชื่อมั่นในคนทุกคนว่า เขามีความสามารถ มีคุณค่าในตัวเอง มีศักยภาพในการทำงาน หรือใช้ชีวิต 

 

 

หากท่านใดยังไม่สามารถแสดงศักยภาพหรือความสามารถ อาจจะติดกับอุปสรรคหรือปัญหาบางอย่าง ซึ่งโค้ชจะสามารถ เข้าไปช่วยเป็น เพื่อนชวนคิดชวนคุณค้นหาหนทางที่มีประสิทธิภาพนำคุณไปสู่เป้าหมายได้เร็วกว่า

การโค้ช (Coaching) เป็นอีกทักษะและเครื่องมือหนึ่งที่ผู้นำในองค์กร หรือผู้บริหารสามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการบุคคลากรได้ ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ และเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการดึงศักยภาพและพัฒนาบุคคลากรได้เป็นอย่างดีค่ะ

 

 

อ.เก๋หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์กับผู้ที่สนใจด้านการโค้ชนะคะ เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ต้องการโค้ชตัวเอง (Self coaching)  และไปโค้ชคนอื่นๆนะคะ

 ..............................................

 อ.ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จากประเทศเยอรมนี ทำงานด้าน  การพัฒนานวัตกรรมมาโดยตลอด และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ ของ THTI ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการศูนย์กว่า 8 ปี  รวมระยะเวลาในการทำงานด้านวิศวกร นักวิจัยและพัฒนา ที่ปรึกษา วิทยากรด้านการพัฒนานวัตกรรมและบริหารโครงการกว่า 15 ปี

 

อ.ศศิมา ได้เรียนด้านการโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากหลายสถาบันการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล และมีประสบการณ์ด้านการโค้ชทั้ง Training และการโค้ชตัวต่อตัวในองค์กรหลายแห่ง ในบริษัทเอกชน และเป็นโค้ชด้านนวัตกรรมให้กับทางบริษัทเอกชนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

ปัจจุบันอ.ศศิมา สุขสว่างเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ช และผู้ก่อตั้งบริษัท HCD Innovation CO.,Ltdเพื่อแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนานวัตกรรม ให้กับภาครัฐ,บริษัทเอกชน และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดูรายละเอียดและบทความแบ่งปันความรู้เพิ่มของอ.ศศิมา เพิ่มเติมที่ www.sasimasuk.com

..............................................

 

HCDcoaching.com ภายใต้บริษัท HCD Innovation CO.,Ltd. พื้นที่เล็กๆที่อ.ศศิมา สุขสว่าง(อ.เก๋) แบ่งปันและแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ความรู้ เทคนิค เครื่องมือต่างๆในด้านการโค้ช (Coaching) ค่ะ  สนใจหลักสูตรสัมมนาด้านการโค้ชเชิงนวัตกรรม  (Innovation Coach), หลักสูตรผู้นำในบทบาทของโค้ช (Leader as Coach) และหลักสูตรการโค้ชอื่นๆ กรุณาติดต่อ

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)  (Ms. Sasima Suksawang)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการโค้ชและการพัฒนานวัตกรรม
Trainer Consultant and Innovation Coach
E-mail : hcdcoaching.com@gmail.com
Website : www.HCDcoaching.com , www.sasimasuk.com

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/

Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือค่ะ )

Line ID : sasimasuk.com (เขียนข้อความฝากไว้ในกรณีที่อ.ศศิมามีสัมมนาหรือประชุม และจะรีบโทรกลับทันทีค่ะ :- D)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 40,320