หลักสูตร ทักษะการเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษา - สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รุ่นที่ 2

หลักสูตร  ทักษะการเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษา รุ่นที่ 2  อบรม 2 วันเต็ม

ผู้เข้าสัมมนา : ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

Trainer Coach : อ.ศศิมา สุขสว่าง -เก๋ และทีม HCD Innovation

  

พี่เลี้ยงเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญสำหรับผู้นำในองค์กร เพราะเป็นวิธีที่ช่วยให้สามารถพัฒนาน้องๆในองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุขและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ข้อมูลต่างๆ ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา การโค้ช และผลักดันให้น้องมีความพร้อมในการทำงาน และมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

 

ขอบคุณสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ให้เกียรติอ.ศศิมา -เก๋ ไปแบ่งปันในหลักสูตร “ทักษะการเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษา” กับผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมตัวและเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการทำงานกับสส. ที่กำลังจะเข้ามาทำงานค่ะ เป็นรุ่นที่ 2 ค่ะ

 

#Trainer Coach : อ.ศศิมา สุขสว่าง – เก๋ และทีม HCD Innovation


#Special Thank : ผู้จัดงาน และผู้บริหารที่เข้าสัมมนาทุกท่านที่สร้างสรรค์ ร่วมมือ ร่วมทำ Workshop กันอย่างสร้างสรรค์มากค่ะ หลายท่านบอกว่า สนุกมาก ขอบคุณมากค่ะ

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

สนใจรายละเอียดหลักสูตร หรือติดตามข่าว เรื่องเทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

...................................... 

 

ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก Dresden University of Technology (https://tu-dresden.de) ประเทศเยอรมนี  ทำงานด้าน  Research & Development Engineer  และนักวิจัยมาโดยตลอด จนได้มาเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ THTI กว่า 15  ปี และได้รับการอบรมด้านโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากสถาบันสอนการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล ปัจจุบันศศิมาเป็น วิทยากร ที่ปรึกษา และ Innovation Coach ที่มีความสุขและมุ่งมั่นที่แบ่งปันเรื่องการโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพของคน การพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่าให้ผู้คนค่ะ

 

..............................................

HCDcoaching.com ภายใต้บริษัท HCD Innovation CO.,Ltd. พื้นที่เล็กๆที่อ.ศศิมา สุขสว่าง(อ.เก๋) แบ่งปันและแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ความรู้ เทคนิค เครื่องมือต่างๆในด้านการโค้ช (Coaching) ค่ะ  สนใจหลักสูตรสัมมนาด้านการโค้ชเชิงนวัตกรรม  (Innovation Coach), หลักสูตรผู้นำในบทบาทของโค้ช (Leader as Coach) และหลักสูตรการโค้ชอื่นๆ กรุณาติดต่อ

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)  (Ms. Sasima Suksawang)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการโค้ชและการพัฒนานวัตกรรม
Trainer Consultant and Innovation Coach
E-mail : hcdcoaching.com@gmail.com
Website : www.HCDcoaching.com , www.sasimasuk.com

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/

Tel. : 081-560-9994 

Line ID : sasimasuk.com (เขียนข้อความฝากไว้ในกรณีที่อ.ศศิมามีสัมมนาหรือประชุม และจะรีบโทรกลับทันทีค่ะ :- D)

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 40,320