หลักสูตร ผู้นำเชิงนวัตกรรมสู่องค์กรนวัตกรรม - บริษัทเหรียญไทยเยื่อและกระดาษจำกัด

หลักสูตร ผู้นำเชิงนวัตกรรมสู่องค์กรนวัตกรรม (Creative to Innovation Development for Leadership in Organizations)

ผู้เข้าสัมมนา : ผู้บริหาร ผู้นำองค์กร บริษัทเหรียญไทยเยื่อและกระดาษจำกัด

Trainer Coach : อ.ศศิมา สุขสว่าง -เก๋ และทีม HCD Innovation

.

ผู้นำองค์กร ผู้นำทีม ผู้จัดการ มีความสำคัญมากในการเป็นผู้นำเชิงนวัตกรรม (Innovation Leadership) ต่อการพัฒนาบุคคลากร เพื่อให้สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สู่เส้นทางการสร้าง #องค์กรแห่งการเรียนรู้ และเดินทางบนเส้นทางสู่ #องค์กรนวัตกรรม ในยุค“Disruptive World” ที่กล่าวไว้ว่า “รีบเปลี่ยนแปลงเสียก่อน มิฉะนั้นคุณก็อาจจะถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลง”

 

หลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมของหัวหน้า ผู้นำทีม ผู้จัดการ ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถรับมือและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ตลอดจนพัฒนาบุคคลากรที่รับผิดชอบให้สามารถพัฒนาตัวเอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนใจรายละเอียดหลักสูตร หรือติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

...................................... 

 

ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก Dresden University of Technology (https://tu-dresden.de) ประเทศเยอรมนี  ทำงานด้าน  Research & Development Engineer  และนักวิจัยมาโดยตลอด จนได้มาเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ THTI กว่า 15  ปี และได้รับการอบรมด้านโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากสถาบันสอนการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล ปัจจุบันศศิมาเป็น วิทยากร ที่ปรึกษา และ Innovation Coach ที่มีความสุขและมุ่งมั่นที่แบ่งปันเรื่องการโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพของคน การพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่าให้ผู้คนค่ะ

 

..............................................

HCDcoaching.com ภายใต้บริษัท HCD Innovation CO.,Ltd. พื้นที่เล็กๆที่อ.ศศิมา สุขสว่าง(อ.เก๋) แบ่งปันและแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ความรู้ เทคนิค เครื่องมือต่างๆในด้านการโค้ช (Coaching) ค่ะ  สนใจหลักสูตรสัมมนาด้านการโค้ชเชิงนวัตกรรม  (Innovation Coach), หลักสูตรผู้นำในบทบาทของโค้ช (Leader as Coach) และหลักสูตรการโค้ชอื่นๆ กรุณาติดต่อ

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)  (Ms. Sasima Suksawang)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการโค้ชและการพัฒนานวัตกรรม
Trainer Consultant and Innovation Coach
E-mail : hcdcoaching.com@gmail.com
Website : www.HCDcoaching.com , www.sasimasuk.com

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/

Tel. : 081-560-9994 

Line ID : sasimasuk.com (เขียนข้อความฝากไว้ในกรณีที่อ.ศศิมามีสัมมนาหรือประชุม และจะรีบโทรกลับทันทีค่ะ :- D)

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 40,320