หลักสูตร Leader as Coach For High Performance Working -มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตร : ผู้นำในบทบาทของโค้ชเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน (Leader as Coach For High Performance Working)

สัมมนา : นักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

Trainer Coach : อ.ศศิมา สุขสว่าง

 

ผู้นำในบทบาทของโค้ชเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน ในโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้บริหารระดับต้นให้เป็นผู้นำเชิงรุก (Proactive Leadership) เพื่อให้ สามารถบริหารผลการปฏิบัติงานและนำไปพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลในทีม รวมทั้ง มีบทบาทในการถ่ายทอด โค้ช (Coaching) ทีมงาน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.
#Special Thank : น้องฟ้าใส สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลที่ให้โอกาสและความไว้วางใจไปแบ่งปันค่ะ รวมทั้งผู้เข้าสัมมนาทุกท่านค่ะที่ร่วมแบ่งปันเปิดใจกันเต็มที่ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ


.
ติดตามและชมผลงานการสอน


https://sasimasuk.com/
FB : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCTA-mWvE8-1yO4-hVQWg0Eg
.

สนใจรายละเอียดหลักสูตร หรือติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

...................................... 

 

ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก Dresden University of Technology (https://tu-dresden.de) ประเทศเยอรมนี  ทำงานด้าน  Research & Development Engineer  และนักวิจัยมาโดยตลอด จนได้มาเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ THTI กว่า 15  ปี และได้รับการอบรมด้านโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากสถาบันสอนการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล ปัจจุบันศศิมาเป็น วิทยากร ที่ปรึกษา และ Innovation Coach ที่มีความสุขและมุ่งมั่นที่แบ่งปันเรื่องการโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพของคน การพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่าให้ผู้คนค่ะ

 

..............................................

HCDcoaching.com ภายใต้บริษัท HCD Innovation CO.,Ltd. พื้นที่เล็กๆที่อ.ศศิมา สุขสว่าง(อ.เก๋) แบ่งปันและแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ความรู้ เทคนิค เครื่องมือต่างๆในด้านการโค้ช (Coaching) ค่ะ  สนใจหลักสูตรสัมมนาด้านการโค้ชเชิงนวัตกรรม  (Innovation Coach), หลักสูตรผู้นำในบทบาทของโค้ช (Leader as Coach) และหลักสูตรการโค้ชอื่นๆ กรุณาติดต่อ

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)  (Ms. Sasima Suksawang)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการโค้ชและการพัฒนานวัตกรรม
Trainer Consultant and Innovation Coach
E-mail : hcdcoaching.com@gmail.com
Website : www.HCDcoaching.com , www.sasimasuk.com

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/

Tel. : 081-560-9994 

Line ID : sasimasuk.com (เขียนข้อความฝากไว้ในกรณีที่อ.ศศิมามีสัมมนาหรือประชุม และจะรีบโทรกลับทันทีค่ะ :- D)

Visitors: 40,320