หลักสูตร Leader as Coach - บริษัท สยาม โทเซลโล จำกัด

หลักสูตร " Leader as Coach“
วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง
ผู้เข้าสัมมนา ผู้จัดการ บริษัท สยาม โทเซลโล จำกัด
 
 
ผู้นำและผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพจะสามารถดึงศักยภาพและประสิทธิภาพจากผู้ใต้บังคับบัญชาได้สูงสุด รวมทั้งสามารถพัฒนาความสามารถของทีมในการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร ทักษะการโค้ชและการเจรจาต่อรองจึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำหรับผู้นำในในการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป 
 
 
รายละเอียดหลักสูตร
 
-  เข้าใจความหมาย และแนวทางและบทบาทของผู้นำในบทบาทโค้ชของทีม (Leader as Coach)
-  พัฒนาทักษะการเข้าใจ เข้าถึง มุมมองและความต้องการของลูกทีมและคนทำงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างลึกซึ้ง 
-  ฝึกทักษะการโค้ช การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ  การถามทรงพลังอย่างสร้างสรรค์  การฟังอย่างลึกซึ้ง  การสะท้อนกลับเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ใช้เครื่องมือ วิธีการต่างๆที่สำคัญและใช้ได้จริงในการทำงาน
-  เรียนรู้ทักษะการโค้ชและวางแผนการโค้ชลูกน้องใน Generation ต่างๆจนออกมาเป็น Action Plan ของแต่ละท่าน ด้วยการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นพร้อมข้อมูลป้อนกลับที่มีประโยชน์จากวิทยากร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง กดที่นี่ หรือกดที่รูปภาพ

 สนใจรายละเอียดหลักสูตร หรือติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

...................................... 

 

ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก Dresden University of Technology (https://tu-dresden.de) ประเทศเยอรมนี  ทำงานด้าน  Research & Development Engineer  และนักวิจัยมาโดยตลอด จนได้มาเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ THTI กว่า 15  ปี และได้รับการอบรมด้านโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากสถาบันสอนการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล ปัจจุบันศศิมาเป็น วิทยากร ที่ปรึกษา และ Innovation Coach ที่มีความสุขและมุ่งมั่นที่แบ่งปันเรื่องการโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพของคน การพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่าให้ผู้คนค่ะ

 

..............................................

HCDcoaching.com ภายใต้บริษัท HCD Innovation CO.,Ltd. พื้นที่เล็กๆที่อ.ศศิมา สุขสว่าง(อ.เก๋) แบ่งปันและแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ความรู้ เทคนิค เครื่องมือต่างๆในด้านการโค้ช (Coaching) ค่ะ  สนใจหลักสูตรสัมมนาด้านการโค้ชเชิงนวัตกรรม  (Innovation Coach), หลักสูตรผู้นำในบทบาทของโค้ช (Leader as Coach) และหลักสูตรการโค้ชอื่นๆ กรุณาติดต่อ

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)  (Ms. Sasima Suksawang)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการโค้ชและการพัฒนานวัตกรรม
Trainer Consultant and Innovation Coach
E-mail : hcdcoaching.com@gmail.com
Website : www.HCDcoaching.com , www.sasimasuk.com

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/

Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือค่ะ )

Line ID : sasimasuk.com (เขียนข้อความฝากไว้ในกรณีที่อ.ศศิมามีสัมมนาหรือประชุม และจะรีบโทรกลับทันทีค่ะ :- D)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 40,320