หลักสูตร Leader as Coach & Mentor for High Performance Working - บริษัท ฉัตรการช่าง จำกัด รุ่นที่ 1

หลักสูตร  " Leader as Coach & Mentor for High Performance Working”  รุ่นที่ 1
 
กลุ่มผู้เข้าอบรม : ผู้บริหาร วิศวกร และ Project Manager ของบริษัท ฉัตรการช่าง แหลมฉบัง จำกัด
(The Engineering and Construction) 
 

วิทยากร : อ.ศศิมา สุขสว่าง วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ชด้านการพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม


 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋) มาเป็นวิทยากรแบ่งปันเรื่องโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงกับ Project Engineer และ Project Leader และทีมผู้บริหารของบริษัทฉัตรการช่าง แหลมฉบัง จำกัด แบ่งปันทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง(ผู้นำในบทบาทของโค้ชและพี่เลี้ยงเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน)จากการเรียนและประสบการณ์การเป็นโค้ชและพี่เลี้ยง ทั้งทักษะ(skill), Mindset ของโค้ชและพี่เลี้ยง, กระบวนการโค้ชและพี่เลี้ยง โดยการอบรมมุ่งเน้นในการเพิ่มคุณภาพและศักยภาพให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เพิ่มทักษะความเป็นผู้นำในการดึงศักยภาพและประสิทธิภาพจากผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งสามารถพัฒนาความสามารถของทีมในการปฏบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร

 

ทักษะการโค้ช (Coaching skill) สามารถใช้ดึงศักยภาพและประสิทธิภาพจากพนักงานได้  เช่น สร้างความสัมพันธ์เพื่อความเชื่อใจและความศัทธา (Trust and Engagement) , คำถามเชิงบวกเพื่อพัฒนางานและสร้างไอเดียใหม่ๆ  (Positive question for Idea generation and work improvement) การฟังอย่างใส่ใจ  (Empathy listening) การให้ feedback อย่างมีคุณภาพเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เป็นต้น รวมทั้งสามารถพัฒนาความสามารถของทีมงานในการปฏิบัติงาน โดยสามารถทำหน้าที่กระตุ้น , สร้างแรงจูงใจ และเป็นกระจกเงา เพื่อให้ทีมงานมองเห็นตัวเอง และพัฒนาตัวเองในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและองค์กร 

 

ส่วนระบบการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)  สามารถนำมาใช้ในการจัดการความรู้ (knowledge Management) โดยการถ่ายทอดความรู้ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง  เพราะความรู้หลายๆอย่างเกิดจากประสบการณ์การทำงานอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนมีความเชี่ยวชาญและชำนาญที่มีคุณค่ากับองค์กร ซึ่งควรมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อความก้าวหน้าขององค์กร

 

ระบบการโค้ชและพี่เลี้ยงจึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำหรับผู้นำในองค์กรที่จะช่วยให้พนักงานมีความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร ลักษณะการทำงาน และนำไปสู่การมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร องค์กร ทำงานเป็นทีม ไว้วางใจซึ่งกันและกัน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญมากอย่างหนึ่งของผู้นำทีมในการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป

 

และฝึกการโค้ชจริงในคลาสเรียนครบทุกคน แม้จะเป็นคลาสวันเดียวแต่ได้เครื่องมือใหม่ไปใช้ในการบริหารงานกันค่ะ

 

คลาสนี้หนุ่มๆน่ารักมาก ทั้งคลาสมีสาววิศวกรท่านเดียว ทีม HR น่ารัก ตอนที่ติดต่อมาเป็นห่วงว่าเป็นอาจารย์ผู้หญิงเพราะที่นี่ไม่เคยใช้วิทยากรผู้หญิงมากว่า 6 ปีแล้ว พอเห็นอาจารย์ HR บอกเข้าใจที่อาจารย์บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยทีเดียว ขอบคุณ Feedback ดีๆที่สร้างความดีใจและชื่นใจค่ะ เอาใจช่วยทุกท่านในการโค้ชและเป็นพี่เลี้ยงค่ะ.#ดีต่อใจของวิทยากร 

 

ขอบพระคุณผู้เข้าสัมมนาทุกท่านและทีม HR ที่ดูแลเป็นอย่างดีค่ะ. และขอบคุณคะแนนประเมิน และมีต่อรุ่นที่ 2 ค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 สนใจรายละเอียดหลักสูตร หรือติดตามข่าว เรื่อง ผู้นำ  เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

...................................... 

 

ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก Dresden University of Technology (https://tu-dresden.de) ประเทศเยอรมนี  ทำงานด้าน  Research & Development Engineer  และนักวิจัยมาโดยตลอด จนได้มาเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ THTI กว่า 15  ปี และได้รับการอบรมด้านโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากสถาบันสอนการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล ปัจจุบันศศิมาเป็น วิทยากร ที่ปรึกษา และ Innovation Coach ที่มีความสุขและมุ่งมั่นที่แบ่งปันเรื่องการโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพของคน การพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่าให้ผู้คนค่ะ

 

..............................................

HCDcoaching.com ภายใต้บริษัท HCD Innovation CO.,Ltd. พื้นที่เล็กๆที่อ.ศศิมา สุขสว่าง(อ.เก๋) แบ่งปันและแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ความรู้ เทคนิค เครื่องมือต่างๆในด้านการโค้ช (Coaching) ค่ะ  สนใจหลักสูตรสัมมนาด้านการโค้ชเชิงนวัตกรรม  (Innovation Coach), หลักสูตรผู้นำในบทบาทของโค้ช (Leader as Coach) และหลักสูตรการโค้ชอื่นๆ กรุณาติดต่อ

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)  (Ms. Sasima Suksawang)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการโค้ชและการพัฒนานวัตกรรม
Trainer Consultant and Innovation Coach
E-mail : hcdcoaching.com@gmail.com
Website : www.HCDcoaching.com , www.sasimasuk.com

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/

Tel. : 081-560-9994 

Line ID : sasimasuk.com (เขียนข้อความฝากไว้ในกรณีที่อ.ศศิมามีสัมมนาหรือประชุม และจะรีบโทรกลับทันทีค่ะ :- D)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 43,209