โค้ชเชิงนวัตกรรม (Innovation Coach) โดยศศิมา สุขสว่าง

หลายท่านอาจจะเริ่มได้ยินโค้ชเชิงนวัตกรรม หรือ Innovation Coach หรือ Coaching for Innovation กันมาบ้างแล้ว อาจจะอยากเข้าใจมากขึ้นว่า Innovation Coach เป็นอย่างไร

 

อ.ศศิมา - เก๋ ขออธิบายมุมมองและประสบการณ์ที่ได้ทำหน้าที่ทั้ง Innovation Coach and Mentor ทั้งตอนที่เป็นผู้จัดการในศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์กว่า 8 ปี และในฐานะที่ปรึกษา โค้ชพี่เลี้ยง อิสระให้กับองค์กรต่างๆกว่า 5 ปี

 

โค้ชเชิงนวัตกรรม (Innovation Coach) ทำหน้าที่ช่วนกระตุ้น สนับสนุน ดึงศักยภาพ ความสามารถของบุคคลให้มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมได้จากทรัพยากรหรือความรู้ที่เขามี ด้วยการเป็นเพื่อนชวนคิดและสนับสนุนเครื่องมือสร้างสรรค์ไอเดียและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ

 

 

หากผู้นำในองค์กร เป็น Innovation Coach จะช่วยให้ผู้นำนั้นสามารถใช้ทักษะการโค้ชในการเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม สามารถจะกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการสร้างไอเดีย สร้างความคิดสร้างสรรค์  สร้างทีมและการมีส่วนร่วมและเพิ่มแนวคิดใหม่ พัฒนาสิ่งใหม่ๆและนวัตกรรมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งสร้างทางเลือกให้แก่ตัวคุณเองและคนอื่น ๆ  และ ในท้ายที่สุดทั้ง ทีมงาน ผู้นำ และองค์กรจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเติบโตอย่างยั่งยืน

 

เพราะวันนี้นวัตกรรม (Innovation) ไม่ใช่ทางเลือก  --> แต่เป็นสิ่งที่ต้องทำแล้วค่ะ

 

ในส่วนบทบาทของ Innovation coachอ.ศศิมา -เก๋  นั้นจะเป็นทั้ง Trainer และ Coach for Innovation ซึ่งจะมีทั้งการฝึกอบรมภาคปฏิบัติเพื่อช่วยพัฒนาความสามารถการคิดสิ่งใหม่ๆ การขยายมุมมองที่กว้างและชัดเจนขึ้น และท้าทายแนวคิดใหม่ๆ ให้เข้าใจนวัตกรรมด้วย Creative tools และ Design Thinking   และเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงจนสามารถสามารถคิดนวัตกรรมออกมาได้ด้วยตัวเอง  รวมถึงการสนับสนุนเครื่องมือ/วิธีการใหม่ๆในการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ความรู้เชิงเทคนิค หรือความรู้เฉพาะด้านที่แต่ละคนมี แล้วต่อยอดพัฒนานวัตกรรมออกมาได้ค่ะ

อ.ศศิมา - เก๋ หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์กับผู้ที่สนใจด้านการโค้ชเชิงนวัตกรรมนะคะ


...................................... 

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง -เก๋  จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก Dresden University of Technology (https://tu-dresden.de) ประเทศเยอรมนี  ทำงานด้าน  Research & Development Engineer  และนักวิจัยมาโดยตลอด จนได้มาเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ THTI กว่า 15  ปี


อ.ศศิมาได้รับการอบรมด้านโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากสถาบันสอนการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล ปัจจุบันศศิมาเป็น วิทยากร ที่ปรึกษา และ Innovation Coach ที่มีความสุขและมุ่งมั่นที่แบ่งปันเรื่องการโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพของคน การพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่าให้ผู้คนค่ะ

 

HCDcoaching.com ภายใต้บริษัท HCD Innovation CO.,Ltd. พื้นที่เล็กๆที่อ.ศศิมา สุขสว่าง(อ.เก๋) แบ่งปันและแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ความรู้ เทคนิค เครื่องมือต่างๆในด้านการโค้ช (Coaching) ค่ะ  

สนใจหลักสูตรสัมมนาด้านการโค้ชสำหรับผู้นำ  การโค้ชเชิงนวัตกรรม  (Innovation Coach), หลักสูตรผู้นำในบทบาทของโค้ช (Leader as Coach) และหลักสูตรการโค้ชอื่นๆ กรุณาติดต่อ

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)  (Ms. Sasima Suksawang)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการโค้ชและการพัฒนานวัตกรรม
Trainer Consultant and Innovation Coach
E-mail : hcdcoaching.com@gmail.com
Website : www.HCDcoaching.com , www.sasimasuk.com

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/

Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือค่ะ )

Line ID : sasimasuk.com (เขียนข้อความฝากไว้ในกรณีที่อ.ศศิมามีสัมมนาหรือประชุม และจะรีบโทรกลับทันทีค่ะ :- D)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 40,320