3 ประโยชน์ของการโค้ชต่อบทบาทผู้นำในองค์กร (Benefit of Coaching Skills for Leader) โดยศศิมา สุขสว่าง

ปัจจุบันทักษะการโค้ช (Coaching Skills) เป็นอีกเครื่องมือ (tools) หนึ่งที่สำคัญสำหรับผู้นำในองค์กรในการบริหารจัดการ และพัฒนาดึงศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดีอีกเครื่องมือหนึ่ง  ซึ่งวันนี้อ.ศศิมา(เก๋) จะมาแบ่งปันประโยชน์ของการโค้ชต่อบทบาทผู้นำในองค์กร ที่ได้ใช้มาเอง รวมทั้งได้มีโอกาสไปแบ่งปันทั้งการอบรม การทำ Group Coach (การโค้ชแบบกลุ่ม) และ One on One Coaching (การโค้ชแบบตัวต่อตัว) ดังนี้ค่ะ

 

 

1. การโค้ชป็นเครื่องมือในการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ (Coaching as an Effective Leadership Tool)

ผู้นำในยุคนี้ต้องมีทักษะการโค้ชที่มีประสิทธิภาพ และมั่นใจในการนำลูกน้องในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบไดนามิกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ เพราะปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ เทคโนโลยี การแข่งขัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทำให้องค์กรต่างๆ ได้รับผลกระทบอย่างทั้งทางตรงและทางอ้อม สภาวะแวดล้อมภายนอกขององค์กร ณ ปัจจุบัน กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่า “VUCA World”  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive innovation) จนมีคำกล่าวหนึ่งว่า “รีบเปลี่ยนแปลงเสียก่อน มิฉะนั้นคุณก็อาจจะถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลง”  ในฐานะที่เป็นผู้นำ บางครั้งต้องใช้ศักยภาพของคนทำงานรุ่นใหม่ๆ ซึ่งมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันไป  การใช้เครื่องมือและเทคนิคการโค้ช สามารถใช้เพื่อพัฒนาทั้งตัวเอง และพัฒนาผู้อื่นได้   ซึ่งจะทำให้สร้างวัฒนาธรรมการโค้ชในองค์กร และสามารถ ปลดล็อคศักยภาพที่ไม่ได้ใช้ของพนักงานของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมค่ะ

 

ผู้บริหารที่อ.เก๋ไปโค้ช หลายท่านเล่าให้ฟังว่า ท่านโค้ชลูกน้องจนเก่งหลายคน และสามารถทำงานแทนได้ จนมีเวลาว่างไปคิดโครงการใหม่ๆ ขยายธุรกิจเพิ่ม  บางท่านได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับ Region หลังจากที่ทางองค์กรเห็นว่าฝ่ายที่ท่านรับผิดชอบนั้น มีคนมาทำงานรับผิดแทนได้แล้วค่ะ ดังนั้นทักษะการโค้ชจึงสำคัญสำหรับผู้นำรุ่นใหม่นะคะ

 

 

2.เพิ่มเส้นทางการเติบโตในอาชีพหรือธุรกิจ  (Grow Your Career or Business)

ทักษะการโค้ช (Coaching skills) เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ดึงประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพจากพนักงานให้สูงขึ้นได้ด้วยทักษะต่างๆรวมทั้งสามารถพัฒนาความสามารถของตัวเองพร้อมเปิดใจ และทั้งของทีมงานในการปฏิบัติงาน โดยสามารถทำหน้าที่กระตุ้น , สร้างแรงจูงใจ และเป็นกระจกเงา เพื่อให้ทีมงานมองเห็นตัวเอง และพัฒนาตัวเองในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง

 

ปัจจุบันมีองค์กรหลายองค์กรที่พิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งให้กับระดับหัวหน้าได้  ตำแหน่งนั้นต้องมีลูกน้องที่สามารถมาทำงานในตำแหน่งนั้นแทนได้ จึงจะเลื่อนตำแหน่งให้ หากหัวหน้าคนไหนไม่พัฒนาลูกน้องให้เก่ง เก็บงานสำคัญๆไว้กับตัวเอง กอดงานยากๆไว้คนเดียว  พอหัวหน้าไม่อยู่ องค์กรไปต่อไม่ได้ หรือลูกน้องทั้งฝ่ายทำงานนั้นไม่ได้  ตัดสินใจไม่ได้ เพราะหัวหน้าไม่เคยสอนหรือไว้ใจให้ทำ ไม่เคยโค้ชให้มีศักยภาพหรือเก่งพอที่จะทำได้  กรณีแบบนี้ฉุดรั้งความก้าวหน้าเติบโตในหน้าที่การงานของคนระดับหัวหน้า/ผู้นำไม่ให้ก้าวหน้าเติบโตมานักต่อนักแล้ว ดังนั้นทักษะการโค้ชเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่หัวหน้าหรือผู้นำในสมัยนี้ต้องศึกษา และนำมาใช้งานให้ได้ ร่วมกับทักษะอื่นๆ ของการเป็นผู้นำค่ะ

 

 

3.เป็นการพัฒนาตนเอง (​Develop Yourself)

การโค้ช จะทำให้ค้นพบศักยภาพของตัวเอง เรียนรู้แลเห็นตัวเอง รวมทั้งเข้าใจผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้งด้วยทักษะการโค้ชต่างๆ เช่น  สร้างความสัมพันธ์เพื่อความเชื่อใจและความศัทธา (Trust and Engagement) , การถามเชิงบวกเพื่อพัฒนาไอเดียใหม่ๆ (Positive question) การฟังอย่างใส่ใจเชิงลึก (Empathy deep listening) การให้และรับข้อมูลป้อนกลับเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Feedback Giving and Receiving)  การเล่าเรื่องสร้างแรงบันดาลใจ (Storytelling) ฯลฯ ซึ่งทุกทักษะนั้นสามารถนำมาใช้ในการฝึกฝนพัฒนาทุกด้านในชีวิตทั้งพัฒนาตัวเอง หน้าที่การงาน  ครอบครัว ความสัมพันธ์  ให้มีความสุขและมั่นคงในชีวิตได้  เป็นต้น

 

 

การโค้ช หรือทักษะการโค้ช (coaching skills) ไม่ใช่เครื่องมือวิเศษที่เรียนรู้แล้ว จะสามารถพัฒนาคน พัฒนาตัวเองให้เพิ่มศักยภาพได้ดีปุ๊ปปั๊บ  แต่ต้องใช้ให้เหมาะสมกับช่วงเวลา และเหตุการณ์นั้นๆ  หากเราเป็นผู้นำในองค์กร เราสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทได้ว่า

- เวลาไหนที่เราควรสวมหมวกหัวหน้าผู้นำ  สั่งงาน มอบหมายงาน 

- เวลาไหนที่เราต้องสวมหมวกที่ปรึกษา ให้คำปรึกษา สอนงาน หรือ

- เวลาไหนควรสวมหมวกโค้ช ฟัง ถาม ฟีดแบ็คเพื่อดึงศักยภาพของลูกน้องได้ค่ะ 

เอาไปประยุกต์ใช้กันนะคะ

 

 

ประสบการณ์ที่ผ่านมาของเก๋เอง ที่ได้เป็นผู้จัดการทั้งผู้จัดการโครงการ (Project Manager)  และผู้จัดการเชิงนวัตกรรมที่ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Innovation Manager of Development Center) จนปัจจุบันมีบริษัทของตัวเอง  รวมทั้งได้มีโอกาสไปฝึกอบรม ทั้ง Training , Group Coaching รวมทั้งการโค้ชตัวตัวต่อ (one on One) ในองค์กรใหญ่ๆในหลายๆธุรกิจ  เช่น เป๊ปซี่ โคล่า ลอรีอัล น้ำตาลเอราวัณ รพ. BNH ฯ  คิดว่า ทักษะการโค้ชเป็นทักษะสำคัญอีก 1 ทักษะที่ผู้นำควรมีไว้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการคนทำงานค่ะ

 

 

อ.เก๋หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจในศาสตร์ของการโค้ชทุกท่านนะคะ

 ...................................... 

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง -เก๋  จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก Dresden University of Technology (https://tu-dresden.de) ประเทศเยอรมนี  ทำงานด้าน  Research & Development Engineer  และนักวิจัยมาโดยตลอด จนได้มาเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ THTI กว่า 15  ปี


อ.ศศิมาได้รับการอบรมด้านโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากสถาบันสอนการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล ปัจจุบันศศิมาเป็น วิทยากร ที่ปรึกษา และ Innovation Coach ที่มีความสุขและมุ่งมั่นที่แบ่งปันเรื่องการโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพของคน การพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่าให้ผู้คนค่ะ

 

HCDcoaching.com ภายใต้บริษัท HCD Innovation CO.,Ltd. พื้นที่เล็กๆที่อ.ศศิมา สุขสว่าง(อ.เก๋) แบ่งปันและแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ความรู้ เทคนิค เครื่องมือต่างๆในด้านการโค้ช (Coaching) ค่ะ  

สนใจหลักสูตรสัมมนาด้านการโค้ชสำหรับผู้นำ  การโค้ชเชิงนวัตกรรม  (Innovation Coach), หลักสูตรผู้นำในบทบาทของโค้ช (Leader as Coach) และหลักสูตรการโค้ชอื่นๆ กรุณาติดต่อ

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)  (Ms. Sasima Suksawang)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการโค้ชและการพัฒนานวัตกรรม
Trainer Consultant and Innovation Coach
E-mail : hcdcoaching.com@gmail.com
Website : www.HCDcoaching.com , www.sasimasuk.com

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/

Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือค่ะ )

Line ID : sasimasuk.com (เขียนข้อความฝากไว้ในกรณีที่อ.ศศิมามีสัมมนาหรือประชุม และจะรีบโทรกลับทันทีค่ะ :- D)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 40,320