จากใจผู้ก่อตั้ง www.HCDcoaching.com โดยศศิมา สุขสว่าง

สวัสดีค่ะ  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ HCDcoaching.com พื้นที่เล็กๆที่อ.ศศิมา สุขสว่าง(อ.เก๋) แบ่งปันและแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ความรู้ เทคนิค โมเดล เครื่องมือต่างๆในด้านการโค้ช (Coaching) ตลอดจนการนำไปใช้ในการโค้ชตัวเองและผู้อื่นเพื่อดึงศักยภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะ 
 
 
เวปไซต์นี้มีที่มาจากเวปไซต์เดิมของอ.ศศิมา สุขสว่าง(อ.เก๋) คือ www.sasimasuk.com ซึ่งมีหมวดของบทความด้านการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง  มีผู้สนใจเข้าไปอ่านเป็นจำนวนมาก และได้เขียนอีเมล์ line และโทรศัพท์เข้ามาบอกเล่าว่าได้ไอเดีย  ได้ความรู้ และแนวคิดเกี่ยวกับการโค้ช และการพัฒนาตัวเองจากการโค้ชไปใช้ในการทำงาน หัวหน้า ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน และคนรอบตัว รวมทั้งมีหลายองค์กรได้ให้เกียรติอาจารย์เก๋เข้าไปแบ่งปันด้านการโค้ชในหลักสูตรต่างๆ
 
 
อาจารย์เก๋เลยมีแรงบันดาลใจและมีแนวคิดว่าอยากจะทำเวปไซต์เกี่ยวกับด้านการโค้ช แบ่งปันความรู้ประสบการณ์ เทคนิค โมเดล เครื่องมือต่างๆในด้านการโค้ช (Coaching) ค่ะ ก่อนหน้านั้นอ.ศศิมา เก๋ มีการใช้ทักษะการโค้ชในการทำงาน แต่เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และค้นคว้าในการทำหน้าที่ผู้จัดการให้ดีมีประสิทธิภาพที่สุด   ต่อมาเรียนรู้การโค้ชอย่างเป็นระบบ ซึ่งช่วงที่อาจารย์เก๋ เริ่มเรียนนั้นต้องไปลงเรียนตามสถาบันต่างๆ นั้น หลายหลักสูตรมีราคาค่อนข้างสูง (อ่านเส้นทางการเรียนโค้ชของอ.ศศิมา กดที่นี่)  
 
 
ส่วนข้อมูลการโค้ชนั้นต้องหาอ่านตามเวปไซต์ต่างประเทศ และ E-Book ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ  จึงตั้งใจไว้ว่า เมื่อเรียนโค้ชแล้ว มีประสบการณ์การโค้ชจริงในองค์กรแล้ว และได้นำไปใช้งานจริงในการสอน การโค้ชทั้ง Group Coaching และ One on One Coaching แล้วมีผู้ได้รับประโยชน์จากการโค้ชกับอาจารย์ศศิมาจริงๆแล้ว  จะทำเวปไซต์แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ พร้อมๆกับการเดินทางไปในเส้นทางของการโค้ชค่ะ 
 
 
 
การโค้ช หรือทักษะการโค้ช (coaching skills) ไม่ใช่เครื่องมือวิเศษที่เรียนรู้แล้ว จะสามารถพัฒนาคน พัฒนาตัวเองให้เพิ่มศักยภาพได้ดีปุ๊ปปั๊บ  แต่ต้องใช้ให้เหมาะสมกับช่วงเวลา และเหตุการณ์นั้นๆ  หากเราเป็นผู้นำในองค์กร ทักษะการโค้ชเป็นอีกทักษะหนึ่งที่ควรศึกษาไว้ เพื่อใช้ในการโค้ชและนำลูกน้องในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบไดนามิกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ เพราะปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ เทคโนโลยี การแข่งขัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทำให้องค์กรต่างๆ ได้รับผลกระทบอย่างทั้งทางตรงและทางอ้อม สภาวะแวดล้อมภายนอกขององค์กร ณ ปัจจุบัน กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่า “VUCA World”  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive innovation) จนมีคำกล่าวหนึ่งว่า “รีบเปลี่ยนแปลงเสียก่อน มิฉะนั้นคุณก็อาจจะถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลง”  
 
 
ในฐานะที่เป็นผู้นำ บางครั้งต้องใช้ศักยภาพของคนทำงานรุ่นใหม่ๆ ซึ่งมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันไป  การใช้เครื่องมือและเทคนิคการโค้ช สามารถใช้เพื่อพัฒนาทั้งตัวเอง และพัฒนาผู้อื่นได้   เราสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทและใช้ร่วมกับทักษะอื่นๆในบทบาทของผู้นำในช่วงเวลาต่างๆ เช่น เวลาไหนที่เราควรสวมหมวกหัวหน้าผู้นำ  สั่งงาน มอบหมายงาน  เวลาไหนที่เราต้องสวมหมวกที่ปรึกษา ให้คำปรึกษา สอนงาน หรือ เวลาไหนควรสวมหมวกโค้ช ฟัง ถาม ฟีดแบ็คเพื่อดึงศักยภาพของลูกน้องได้ค่ะ ดังนั้น เอาไปประยุกต์ใช้กันนะคะ
 
 
 
ในเวปไซต์นี้อาจารย์เก๋จะมีแบ่งปันบทความ เครื่องมือต่างๆ ตัวอย่าง กรณีศึกษา หรือคลิปที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจด้านการโค้ชด้วยตัวเอง ซึ่งอาจารย์ศศิมา สุขสว่าง-เก๋ ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นบทความ จากประสบการณ์การทำงาน การให้คำปรึกษา การค้นคว้า และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ผสมผสานกับศาสตร์การโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) เพื่อแบ่งปันและการนำไปใช้ได้ด้วยตัวเองต่อไปค่ะ
 
  
  
บทความต่างๆในเวปไซต์ที่แบ่งปัน จะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่หลักต่างๆดังนี้
 
 
* บทความ Coaching at Work *
 
ในบทความ Coaching at work นี้อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง -เก๋ จะแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ จากการเรียนรู้ และการโค้ชจริงในองค์กร และการใช้การโค้ชในการนำมาโค้ชตัวเองด้วยค่ะ
 
 
 
 * บทความ Innovation Coaching *  
 
ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ เทคโนโลยี การแข่งขัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทำให้องค์กรต่างๆ ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ สภาวะแวดล้อมภายนอกขององค์กร ณ ปัจจุบัน กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่า “VUCA World”  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive innovation) จนมีคำกล่าวหนึ่งว่า “รีบเปลี่ยนแปลงเสียก่อน มิฉะนั้นคุณก็อาจจะถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลง”  จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง  (Change) การพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงานสามารถรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้าและผู้นำในองค์กรต้องสามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ดึงศักยภาพ ความสามารถ และพัฒนาพนักงานให้มีความพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงกล้าคิด กล้าทำ กล้าเสี่ยงภายใต้หลักการและความเหมาะสม การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยการใช้ “เครื่องมือและกระบวนการโค้ช  การเป็นพี่เลี้ยง การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Coaching, Mentoring and Feedback Giving skills) ”  ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการนำพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อองค์กรโดยรวม เพื่อให้การดำเนินงานได้ประสบความสำเร็จ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
ในบทความ Coaching at work นี้อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง -เก๋ จะแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ จากการเรียนรู้ และการโค้ชเชิงนวัตกรรมที่ไปแบ่งปัน และพัฒนานวัตกรรมในองค์กร จนออกมาเป็นนวัตกรรมใหม่ๆในองค์กร และการใช้การโค้ชในการนำมาโค้ชตัวเองด้วยค่ะ 
  
   
* บทความด้าน Coaching Skills and Tools  *
 
ในบทความ Coaching at work นี้อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง -เก๋ จะแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ทักษะการโค้ช โมเดล  และเครื่องมือต่างๆ จากการเรียนรู้ และการโค้ชจริงในองค์กร และการใช้การโค้ชในการนำมาโค้ชตัวเองด้วยค่ะ  
 
 
 
 
นอกจากนี้ เวปไซต์ www.HCDcoaching.com เราขอเป็นเพื่อนคู่คิด  ด้านการพัฒนาบุคคลากรด้วยการโค้ช  ตลอดจนให้บริการฝึกอบรมภายในองค์กรของท่าน (In-House Training) ให้คำปรึกษาแนะนำ การโค้ชและพัฒนาองค์กร ให้มีศักยภาพ และเพื่อคนทำงานยุคปัจจุบันที่ต้องการพัฒนาความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ขีดความสามารถ (competency) ให้มีประสิทธิภาพสูง ความคิดสร้างสรรค์  เกิดการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง  สามารถปรับใช้ได้จริงในการทำงานอย่างยั่งยืนค่ะ 
 
 

www.HCDcoaching.com เรามีบริการ (Our Services) ดังนี้

- บริการ "อบรมสัมมนา" (Training Service) มีหลักสูตรด้านการโค้ชสำหรับผู้นำ (Coaching for leader) สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้นำ โดยเป็นการอบรมสัมมนาภายในองค์กร (In-house Training)

- บริการ "การโค้ช" (Coaching Service) ทั้งการโค้ชในองค์กร (Coaching in Organization) และการโค้ชตัวต่อตัว (One on One Coaching) (เฉพาะโปรเจคการโค้ชในองค์กร)

 

ทางเรามีบริการออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรค่ะ โดยกระบวนของเราคือ 

3D Process  

- Discuss เพื่อให้เข้าใจความต้องการ ผลลัพธ์ที่คาดหวังขององค์กร  

- Design ออกแบบหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการขององค์กรได้

- Deliver ส่งมอบการอบรมสัมมนาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีี่สุดด้วยทีมวิทยากรและทีมอำนวยการของเรา  

โดยในแต่ละการสัมมนา กรณีศึกษา/ตัวอย่าง/เครื่องมือ/เทคนิค/วิธีการ/Workshop/กิจกรรมการเรียนรู้ และ แนวความคิดเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม บางกรณีศึกษาได้ถอดบทเรียนมาจากประสบการณ์ทำงานที่ปรึกษา และการโค้ชเชิงนวัตกรรมของวิทยากรผู้สอน และจะปรับเปลี่ยนตามกลุ่มผู้เข้าอบรม อายุ และประสบการณ์ และธุรกิจของแต่ละองค์กรค่ะ (อ.ศศิมา สุขสว่าง)

 

 

 หลักสูตรสัมมนาของ www.HCDcoaching.com ที่เกี่ยวข้อง กดที่นี่ หรือกดที่รูปภาพ

 

หากต้องการติดต่อ พูดคุย หรือแลกเปลี่ยน นำเสนอหลักสูตรอบรมด้านการโค้ชสำหรับผู้จัดการหรือผู้นำในองค์กร

หลักสูตรทุกหลักสูตรสามารถปรับรายละเอียดเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและผลลัพธ์ตามความต้องการของแต่ละบริษัทได้ค่ะ 

โปรดติดต่อ

 

 อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)  (Ms. Sasima Suksawang)

วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการโค้ชและการพัฒนานวัตกรรม
Trainer Consultant and Innovation Coach
E-mail : hcdcoaching.com@gmail.com
Website : www.HCDcoaching.com , www.sasimasuk.com

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/

Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือค่ะ )

Line ID : sasimasuk.com (เขียนข้อความฝากไว้ในกรณีที่อ.ศศิมามีสัมมนาหรือประชุม และจะรีบโทรกลับทันทีค่ะ :- D)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 40,317