ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback giving)

ในกระบวนการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงนั้น  ทักษะการสะท้อนกลับที่มีคุณภาพ (Effective Feedback) หรือบางทีเรียกทับศัพท์เป็นคำง่ายๆว่า ทักษะการให้ฟีดแบค เป็นทักษะและกระบวนการหนึ่งในการบ่งบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้น และมีการสะท้อนกลับที่ช่วยให้เกิดการการพัฒนา ปรับปรุงและเรียนรู้ที่จะทำให้ดีขึ้น โดยสะท้อนถึงกระบวนการ การกระทำ พฤติกรรม ที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนรวมถึงการสะท้อนด้วยข้อมูล ตัวเลข สถิติต่างๆ รวมถึงสิ่งที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรค์ในการพัฒนาสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น

 (หมายเหตุ บทความนี้ได้เขียนขึ้นครั้งแรก   การสะท้อนกลับที่มีคุณภาพ  ที่  www.sasimasuk.com ซึ่งเป็นเวปไซต์แบ่งปันด้านนวัตกรรมของอ.ศศิมา สุขสว่าง ค่ะ)  

 

ลักษณะของการให้ Feedback ที่ดี

 

1. การ Feedback ที่ได้ผล ผู้ให้ Feedback ต้องคำ นึงถึงประโยชน์ของผู้รับ Feedback เป็นหลักสร้างบรรยากาศให้เป็นมิตร เกิดความไว้วางใจต่อกัน

 

2. ผู้ให้ Feedback มีเป้าหมาย และประเด็นที่ชัดเจนว่าจะ Feedback อะไร  เพื่อให้เกิดการพัฒนา ไม่ใช้เพื่อทำลายความมั่นใจของผู้รับ งดเว้นการใช้ความรู้สึก อารมณ์ ความเชื่อส่วนตัวมาใส่ลงใน Feedback

 

 

3. ให้ Feedback ที่ทักษะ กระบวนการ และความพยายามที่เป็นรูปธรรมและเฉพาะเจาะจงกับพฤติกรรมสามารถนำไปดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาได้จริงเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

 

4. การ Feedback สรุปประเด็นถึงสิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น

 

5.หลังจาก Feedback  มีการติดตามผล และหากมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น ควรชื่นชมและให้คุณค่ากับการ Feedback 

 

6. การสร้างพื้นที่ปลอดภัย ไม่กดดัน น้ำเสียงและท่าทางที่เป็นมิตร ตรงประเด็นที่ตั้งเป้าหมายให้มีการพัฒนาขึ้นไว้

 

 

 

หรือสามารถสรุปได้สั้นๆ ดังนี้คือ

 

Right Thing - ถูกต้อง 

ตามสิ่งที่เป็นข้อกำหนด หรือสิ่งที่ถูกต้อง ตรงไปตรงมา

 

Right Place - ถูกกาละเทศะ

 ผู้ให้ feedback ควรให้ Feedback กับผู้รับ Feedback ในสถานที่ส่วนตัวไม่ให้ในที่สาธารณะ เพราะผู้รับ feedback อาจจะเกิดความรู้สึกอับอาย หรือถูกประจาน และเกิดผลลัพธ์ในเชิงลบแทนที่จะพัฒนา

 

Right Time - ถูกเวลา

 ให้ในเวลาที่เหมาะสม ไม่ปล่อยเวลาล่วงเลยเนิ่นนานเกินไป 

 

Right Point - ถูกจุด  

ให้ Feedback ที่ตรงกับพฤติกรรมหรือกระบวนการเพื่อการพัฒนาชัดเจน ไม่กว้างจนจับประเด็นไม่ได้  ไม่ใช้ความรู้สึก และไม่มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ (Result) เพียงอย่างเดียว 

 

Right Mind- ถูกใจ  

ให้ผู้รับ feedback แสดงความคิดเห็นเพื่อให้เข้าใจตรงกัน และร่วมกันตั้งเป้าหมายแก้ไขให้ดีกว่าเดิม

 

 

 

โมเดลหนึ่งที่ใช้ในการให้ feedback เราเรียกว่า Sanwich Feedback โดยมีส่วนประกอบ 3 ส่วนคือ

 

 

 

 

1. Positive feedback -ชม/พูดถึงจุดแข็ง ผลงานที่ดีเชิงบวก 

 

2. Constructive feedback - บอกถึง จุดอ่อน พฤติกรรมที่สังเกตเห็น และต้องการให้พัฒนาขึ้น

 

3. Positive feedback - ชมความสามารถที่จะพัฒนาได้อีกและบอกตัวอย่างที่จะเกิดขึ้น

 

 

การให้ Feedback ที่ดี จะช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ และทักษะนี้เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับผู้นำในองค์กร โค้ช และพี่เลี้ยงที่จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้รับการ feedback มีการปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ด้วยนะคะ

 

เก๋หวังว่าบทความนี้ จะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังหาแนวทางการให้ feedback ที่ดีนะคะ  ลองเอาไปปรับใช้ในองค์กรหรือในส่วนงานที่รับผิดชอบดูค่ะ แล้วมาแบ่งปันกับเก๋บ้างนะคะ ว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะ


 (หมายเหตุ บทความนี้ได้เขียนขึ้นครั้งแรก   การสะท้อนกลับที่มีคุณภาพ  ที่  www.sasimasuk.com ซึ่งเป็นเวปไซต์แบ่งปันด้านนวัตกรรมของอ.ศศิมา สุขสว่าง ค่ะ)  

 

.........................................

 

ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก Dresden University of Technology (https://tu-dresden.de) ประเทศเยอรมนี  ทำงานด้านการพัฒนานวัตกรรม โดยเป็น  Research & Development Engineer  และนักวิจัยมาโดยตลอด จนได้มาเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ THTI กว่า 20  ปี และได้รับการอบรมด้านโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากสถาบันสอนการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล ปัจจุบันศศิมาเป็น วิทยากร ที่ปรึกษา และ Innovation Coach ที่มีความสุขและมุ่งมั่นที่แบ่งปันเรื่องการโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพของคน การพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่าให้ผู้คนค่ะ

..............................................

 

HCDcoaching.com ภายใต้บริษัท HCD Innovation CO.,Ltd. พื้นที่เล็กๆที่อ.ศศิมา สุขสว่าง(อ.เก๋) แบ่งปันและแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ความรู้ เทคนิค เครื่องมือต่างๆในด้านการโค้ช (Coaching) ค่ะ  สนใจหลักสูตรสัมมนาด้านการโค้ชเชิงนวัตกรรม  (Innovation Coach), หลักสูตรผู้นำในบทบาทของโค้ช (Leader as Coach) และหลักสูตรการโค้ชอื่นๆ กรุณาติดต่อ

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋) (Ms. Sasima Suksawang)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการโค้ชและการพัฒนานวัตกรรม
Trainer Consultant and Innovation Coach
E-mail : hcdcoaching.com@gmail.com
Website : www.HCDcoaching.com , www.sasimasuk.com
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือค่ะ )
Line ID : sasimasuk.com (เขียนข้อความฝากไว้ในกรณีที่อ.ศศิมามีสัมมนาหรือประชุม และจะรีบโทรกลับทันทีค่ะ :- D)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 40,322