การโค้ชคืออะไร (What is coaching?) โดยศศิมา สุขสว่าง

การโค้ช (Coaching) เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งของหัวหน้า ผู้จัดการ และผู้นำ   ในการใช้ดึงศักยภาพและประสิทธิภาพจากผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งสามารถพัฒนาความสามารถของทีมในการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร  ซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญมากอย่างหนึ่งของผู้นำทีมและหัวหน้างานในการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)

 

ครั้งแรกที่เก๋ได้ฟังเรื่องโค้ช ก็นึกถึงโค้ชที่เป็นโค้ชนักกีฬา ที่ต้องฝึกสอน ช่วยเหลือ พัฒนานักกีฬา ให้สามารถเข้าแข่งขันและเอาชัยชนะมาให้ได้  ภาพโค้ชซิโก้ที่เป็นโค้ชนักฟุตบอลทีมชาติไทย นี่เข้ามาในสมองก่อนเลยค่ะ  แต่พอได้เข้ามาเรียนรู้ตามสถาบันสอนเรื่องการโค้ช ต่างๆ รวมทั้งได้ทำงานด้านการโค้ชทั้งในองค์กร และ โค้ชตัวต่อตัว (One on one Coaching) นั้น จึงได้รู้และเข้าใจความหมาย บทบาท หน้าที่ของโค้ช และกระบวนการโค้ชค่ะ จึงอยากจะนำมาแบ่งปันกันค่ะ

  

การโค้ช (Coaching) คืออะไร

การโค้ช ( Coaching)  มาจากคำว่า Kocs ซึ่งหมายถึงรถม้าขนาดใหญ่ ที่ช่วยนำคนไปถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็วในสมัยก่อน  จึงเป็นที่มาของคำว่า โค้ช (Coach) ในปัจจุบัน การโค้ช ในสมัยก่อน มีผู้ให้ความหมายว่า เป็นการสอนงาน แต่ในปัจจุบัน ความหมายได้เปลี่ยนแปลงไป 

" การโค้ช "  คือกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างโค้ชซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยเหลือ ชวนคิด หรือปลดล๊อคบางอย่างในตัวผู้รับการโค้ช (Coachee อ่านว่า โค้ชชี่) มีศักยภาพสูงขึ้น หรือมีความสุขอย่างที่เขาต้องการ ผ่านวิธีการและเครื่องมือต่างๆ  เพื่อให้ผู้รับการโค้ช ได้เรียนรู้ ตระหนักในตัวเองและเปลี่ยนแปลง และลงมือทำด้วยความคิด ความถนัด ความสามารถตัวเอง   การโค้ช จึงเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง โค้ช(Coach) และผู้รับการโค้ช (Coachee) ให้ถึงจุดหมายที่โค้ชชี่ต้องการ 

 

ดังนั้นการโค้ชจะสามารถเกิดขึ้นได้ เมื่อผู้รับการโค้ช พร้อมและต้องการรับการโค้ชเท่านั้นเราเรียกว่า สภาวะที่พร้อมรับการโค้ช (Coachable)  บางครั้งที่ผู้เขียนเจอคือ เมื่อคนเกิดรู้สึกว่า ต้องการพัฒนาต่อ เติบโตขึ้น  แต่อาจจะยังติดประเด็นบางอย่าง ทำให้ไม่สามารถก้าวต่อไปได้ จึงต้องการโค้ชเพื่อมาช่วยเป็นเพื่อนชวนคิด หรือที่ปรึกษาช่วยพัฒนาศักยภาพ  

 

แล้ว โค้ชนั้นมีกี่ประเภท อะไรบ้าง   เก๋ขอสรุปสั้นๆเพื่อให้เห็นภาพเบื้องต้น เช่น

- โค้ชผู้บริหาร (Executive coach) สนับสนุน พัฒนาผู้บริหาร ทั้งด้านอาชีพและชีวิต เพื่อให้เติบโตในอาชีพการงานและเพิ่มประสิทธิภาพของผลงาน

- โค้ชกีฬา (Sport Coach) โค้ชที่ทำหน้าที่สอน พัฒนา ฝึกอบรม และเพิ่มศักยภาพของนักกีฬา

- โค้ชชีวิต (Life Coach) ช่วยสร้าง และพัฒนาบุคคลรายคน สร้างแรงบันดาลใจให้บรรลุเป้าหมายชีวิตในด้านต่างๆ

- โค้ชการเงิน (Money Coah) โค้ชที่ช่วยให้โค้ชชี่บรรลุเป้าหมายทางด้านการเงินตามที่ตั้งใจไว้

- โค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงาน (Performance coach) โค้ชที่ดึงศักยภาพ ความสามารถของบุคคลากรเผื่อปรับปรุง หรือเพิ่มผลการปฏิบัติงาน  เป็นต้น

 

ทักษะการโค้ชมีอะไรบ้าง ทักษะการโค้ชมีดังนี้

- ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ (Rapport)  เพื่อสร้างความไว้วางใจและ engagement กับผู้ที่รับการโค้ช

- คำถามทรงพลัง (Powerful question) เพื่อดึงศักยภาพและความสามารถของผู้รับการโค้ช คำถามส่วนใหญ่จะเป็น คำถามปลายเปิดเพื่อ brain storming ให้ได้ความคิดใหม่ๆ สร้างการเติบโตทางความคิด ,  

- การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening)  เพื่อ ให้ได้ยินเสียงที่ไม่ได้พูด

- การสะท้อน (feedback) ที่มีคุณภาพให้เกิดการพัฒนาตัวเอง  

- การสร้างแรงบันดาลใจด้วย Story telling  

เป็นต้น

 

พอได้ไอเดียแล้วนะคะ ว่าการโค้ชคืออะไร แล้วมีอะไรบ้างค่ะ

 .........................................


ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก Dresden University of Technology (https://tu-dresden.de) ประเทศเยอรมนี  ทำงานด้าน  Research & Development Engineer  และนักวิจัยมาโดยตลอด จนได้มาเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ THTI กว่า 15  ปี และได้รับการอบรมด้านโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากสถาบันสอนการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล ปัจจุบันศศิมาเป็น วิทยากร ที่ปรึกษา และ Innovation Coach ที่มีความสุขและมุ่งมั่นที่แบ่งปันเรื่องการโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพของคน การพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่าให้ผู้คนค่ะ

..............................................

HCDcoaching.com ภายใต้บริษัท HCD Innovation CO.,Ltd. พื้นที่เล็กๆที่อ.ศศิมา สุขสว่าง(อ.เก๋) แบ่งปันและแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ความรู้ เทคนิค เครื่องมือต่างๆในด้านการโค้ช (Coaching) ค่ะ  สนใจหลักสูตรสัมมนาด้านการโค้ชเชิงนวัตกรรม  (Innovation Coach), หลักสูตรผู้นำในบทบาทของโค้ช (Leader as Coach) และหลักสูตรการโค้ชอื่นๆ กรุณาติดต่อ

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)  (Ms. Sasima Suksawang)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการโค้ชและการพัฒนานวัตกรรม
Trainer Consultant and Innovation Coach
E-mail : hcdcoaching.com@gmail.com
Website : www.HCDcoaching.com , www.sasimasuk.com

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/

Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือค่ะ )

Line ID : sasimasuk.com (เขียนข้อความฝากไว้ในกรณีที่อ.ศศิมามีสัมมนาหรือประชุม และจะรีบโทรกลับทันทีค่ะ :- D)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 38,523