หลักสูตรอบรมสัมมนาด้านการโค้ชและพี่เลี้ยง โดยศศิมา สุขสว่าง

HCDcoaching.com เรามีบริการฝึกอบรม ให้คำปรึกษา บริหารจัดการโครงการเพื่อพัฒนาบุคคลากร ด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ(Skill) ขีดความสามารถ (competency) ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  โดยทักษะการโค้ช (Coaching Skill and tools) หลักสูตรแต่ละหลักสูตร สามารถนำไปใช้ในการพัฒนา ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน การสัมมนา  ให้คำปรึกษาแนะนำ การโค้ช  เสริมสร้างทักษะและการเรียนรู้จากกิจกรรม  เกมส์ Group coaching และเทคนิคการอบรมใหม่ๆ ที่ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ได้จริงหลังการอบรมสัมมนา เกิดการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถพิจารณาหลักสูตรหรือบริการของเราได้  ดังนี้

- บริการ "อบรมสัมมนา" (Training Service)

- บริการ "ให้คำปรึกษาแนะนำ" (Consulting Service)

- บริการ " การโค้ชทั้งตัวต่อตัว และแบบกลุ่ม " ( One on one coaching and Group coaching)

 

3D Process  by Sasimasuk.com

- Discuss เพื่อให้เข้าใจความต้องการ ผลลัพธ์ที่คาดหวังขององค์กร  

- Design ออกแบบหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการขององค์กรได้

- Deliver ส่งมอบการอบรมสัมมนาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วยทีมวิทยากรและทีม Facilitator ของเรา

 

 

หลักสูตรอบรมสัมมนา In-House Training

หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

หลักสูตรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ทาง sasimasuk.com เคยให้อบรมสัมมนา ให้คำปรึกษาและ Coaching ได้แก่


- หลักสูตร Innovation Coaching for Manager (Leader) (2 Days) : นวัตกรรมและการโค้ชเชิงนวัตกรรมสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ  

- หลักสูตร The Project manager as Team Coach : ผู้จัดการโครงการในบทบาทของโค้ชของทีม 

- หลักสูตร Leader as Coach and Mentor for high Performance Working (ผู้นำในบทบาทของโค้ชและพี่เลี้ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน)

- หลักสูตร Coaching and feedback giving skill : ทักษะการโค้ชและการให้ข้อมูลป้อนกลับ


  

ขอรายละเอียดหลักสูตร โปรดติดต่อ 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : HCDcoaching.com@gmail.com
Website : www.hcdcoaching.com

line ID : sasimasuk.com (ฝากข้อความไว้ในกรณีที่อ.ศศิมามีการสัมมนาหรือประชุม และจะรีบโทรกลับทันทีค่ะ)
Facebook : https://www.facebook.com/hcdcoaching
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ )

Visitors: 40,320