ประวัติวิทยากร โค้ช (Trainer & Coach) ศศิมา สุขสว่าง -เก๋

ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จากประเทศเยอรมนี ทำงานด้านการบริหารโครงการ  การพัฒนานวัตกรรมมาโดยตลอด และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ ของ THTI ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการศูนย์กว่า 8 ปี  รวมระยะเวลาในการทำงานด้านวิศวกรวิจัยพัฒนา  นักวิจัยพัฒนานวัตกรรม ที่ปรึกษา วิทยากรด้านการพัฒนานวัตกรรมและบริหารโครงการกว่า 15 ปี

 

นอกจากนี้ อ.ศศิมา เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาพัฒนาองค์กร โดยใช้ทักษะการสื่อสาร ทักษะการโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากหลายสถาบันการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล และมีประสบการณ์ด้านการโค้ชทั้ง Training และการโค้ชตัวต่อตัวรวมทั้งเป็นโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach)ให้กับในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 

ปัจจุบันศศิมา สุขสว่างเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ช การพัฒนานวัตกรรมด้านการพัฒนาองค์กร การโค้ชและพี่เลี้ยง การบริหารโครงการให้กับภาครัฐสถาบันการศึกษา  และภาคเอกชน และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

อ่านรายละเอียดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนานวัตกรรม และการโค้ช เพิ่มเติมที่  www.hcddesignthinking.com , www.sasimasuk.com www.HCDcoaching.com

 

ข้อมูลการติดต่อ :

.ศศิมา สุขสว่าง    วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนานวัตกรรม

E-mail :     HCDcoaching.com@gmail.com

Line ID :    sasimasuk.com

Website :   ด้านการโค้ช www.HCDcoaching.com , ด้านการพัฒนานวัตกรรม www.sasimasuk.com www.hcddesignthinking.com

Tel. :  081-5609994

Facebook :https://www.facebook.com/HCDcoaching

 

 การศึกษา :

· ปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเดรสเด็น ประเทศเยอรมนี (Master of Science (Engineering), Dresden University of Technology: Germany  (www.tu-dresden.de)

 (ได้รับทุนการศึกษาเรียนปริญญาโท Scholarship by  German Academic Exchange Service: DAAD Germany www.daad.de ผ่านรัฐบาลเยอรมัน))

· ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี  

 

ประกาศนียบัตร :

· Certified Life Coaching, Principle of life coaching ,Thailand Coaching Academy (TCA)

· Certified Life Coaching, Practitioner of life coaching ,Thailand Coaching Academy (TCA)

· Certified Thai Coaching Model Professional, Thai Coaching Association, Thailand. ICF, ACSTH.

·  Certificate of Completion for Successful Participation of Thai Coaching Training Course, Thai Coach Association. Thailand

· Certified Talent Professional Coach, Talent Fit Academy. Thailand

· Certified Talent Master Coach, Talent Fit Academy, Thailand

· Certificate of Completion for Talent Coach Practitioner Training Course, Talent Fit Academy. Thailand

· Certified of Neuro Linguistic Programming (NLP) , Leading Performance Thailand (ABNLP & NLPU)

· Certified of  Hypno Therapist , Leading Performance Thailand (ABH & HTI CaACHE)

· Hypnosis and Timeline Therapy (HTLT) Certified, Neuro Linguistic Programming – AB NLP-USA

 

ความเชี่ยวชาญ :

Training  &Consulting      

· Coaching and Mentoring skill for leader(Manager/Leader)

· Coaching Skill and Negotiation skill for Manager

· Design Thinking for Business Innovation

· Creative thinking, Innovation Development with Creative tools

· New Product& Service Development

· Innovation Coaching for Leader

· SPARK model® for Innovation  creation by SasimaSuksawang

· Business Model Canvas and Value Proposition canvas

· Coaching Skill for Performance working

· Project Management (Basic, Advance)

 

Coaching              

· Performance Coaching and Talent Coaching

· Innovation Coaching

· SPARK model® for Innovation  Coaching by SasimaSuksawang

· Talented Organization & Talent Coaching

· One on One Coaching

 

ประสบการณ์ทำงาน:

ปัจจุบัน :

· ที่ปรึกษา วิทยากร โค้ชหลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมม (Creative to Innovation) ,Thinking Skills,  Performance & Innovation Coach และ Project Management

· กรรมการผู้จัดการบริษัท HCD Innovation CO.,Ltd.

· เจ้าของและผู้ก่อตั้งเวปไซต์แบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนานวัตกรรมและการโค้ช www.Sasimasuk.com และ www.HCDcoaching.com

· โค้ชพี่เลี้ยงด้านการพัฒนานวัตกรรม (Mentor Coach)ให้กับ บริษัทในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

· วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรมของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

· ที่ปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรมสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

· ที่ปรึกษาโครงการคูปองนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)  CodeISP: ISP11957

ที่ผ่านมา :

· ผู้จัดการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์(Product  Development Center) ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี, Thailand Textile Institute(2008-2015)

· R&D Engineer  บริษัทฟรีเทกซ์อิลาสติก จำกัด (2005-2008)

· R&D Engineer Trainee at  M. & S. Schroeder GmbH & Co.KG. ,Germany (2005)

· R&D Engineer  บริษัทไทยแทฟฟิต้าจำกัด (2001-2003)

· Technical II, Intertek Group PLC (Thailand) (2001)

· Guest Lecturer at Thammasart University, Thailand (2005-2010)

 

 

ประสบการณ์วิทยากร  ให้คำปรึกษาแนะนำ และโค้ช  (Training, Consulting and Coaching Experience) :

ประสบการณ์วิทยากร ที่ปรึกษาและโค้ช (บางส่วนที่ได้รับอนุญาต)

 


 

·  วิทยากรและโค้ช "“Synergistic Teamwork For Commercial Excellence Project” กลุ่มธุรกิจอาหาร บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด  (Coaching Training and One on One Coaching: 10 Months Project 2017-2018)

·  วิทยากรและ Coach บริษัทลอรีอัล ประเทศไทย จํากัดหลักสูตร Lead Enable for Simplicity : Leader & Talent Training and Group Coaching 2018 จำนวน 7  รุ่นๆละ 2 วัน  ( ปี 2019 อีก 8 รุ่นๆ 2 วัน )

·   วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (CPall 7-11) 1 รุ่น 2 วัน และ  Online Coaching & Mentoring 1 วัน

·  วิทยากรและโค้ช Talent Coach (Training and one on one coaching) บริษัทน้ำตาลเอราวัณจำกัด (8 Months Project : 2017)

·   วิทยากรและโค้ช Performance  Coach (Training and one on one coaching) โรงพยาบาลบีเอ็นเอช (BNH Hospital)  (4 Months Project : 2016)

·   วิทยากรและโค้ช Performance  Coach (Training and one on one coaching) บริษัทวรรณภพ จำกัด ( 4 Months Project : 2015 )

·   วิทยากรหลักสูตร " Innovation Coaching for leader"บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)

·   วิทยากร " ผู้นำในบทบาทของโค้ชและพี่เลี้ยงเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน ( Leader as Coach & Mentor for high performance working)" บริษัท ฉัตรการช่าง แหลมฉบัง จำกัด (The Engineering and Construction) จำนวน 2 รุ่น

·   วิทยากรและโค้ช " Mindfulness Coaching for Growth Mindset" นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

· วิทยากรหลักสูตร " Systems thinking for Creative Problem solving" บริษัท เอ็ม เอช อี-ดีแมก จำกัด

·  วิทยากรหลักสูตร " Systems thinking for Creative Problem solving" บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด

·  วิทยากรหลักสูตร "Analytical Thinking for Performance Working" บริษัท MHE-Demag (T) Ltd.

·   วิทยากรหลักสูตรการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร รองรับนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0ศาลอุทธรณ์ภาค 7

·   วิทยากร และโค้ช ในโครงการ "Thai PBS’s Innovation : Routinovation “เปลี่ยนงานประจำง่ายๆ ให้กลายเป็นนวัตกรรมสถานีโทรทัศน์ Thai PBS อบรมหลักสูตร  Design Thinking for Innovation  2 รุ่นๆละ 2 วัน, Mentor 1 วัน, Team Building and Event show case 2 วันจนออกมาเป็นโครงการนวัตกรรมที่พร้อมดำเนินการในองค์กร

·   วิทยากรหลักสูตร "การคิดสรรค์สร้างนวัตกรรม" วิทยากรหลักสูตร "การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของภาครัฐสู่ความยั่งยืน ตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0" สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย (ใช้ Creative Tools & Design Thinking Model กว่า 20tools ) 2 รุ่นๆละ 3 วัน

·  วิทยากรหลักสูตร Creative to Innovation for Innovation Development บริษัท Katoen Natie Servisses (Thailand) Co.,Ltd จำนวน 2 รุ่น

· วิทยากรหลักสูตร Creative to Innovation for Innovation Development บริษัท ดั๊กคิง จำกัด

·  วิทยากรหลักสูตร "ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมในองค์กร" สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

·  วิทยากรหลักสูตร Creative to Innovation for Innovation Development กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

·   วิทยากรหลักสูตร "Unlock Creativity Potential and Innovation &.Effective Creative Tools for New Product Development and Innovation"การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ จังหวัดลำปาง) สำหรับผู้บริหารและ Talent

· วิทยากรหลักสูตร "Fixed Mindset & Growth Mindset in Workplace "การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ จังหวัดลำปาง) 3 รุ่น

·  วิทยากรหลักสูตร"ความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมจากงานประจำ"สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

·  วิทยากรหลักสูตร ปั้นความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม "Creative thinking for New Product development and Innovation"สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สวน. (IRDI) 2 รุ่น

·  วิทยากรหลักสูตร"ความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม" บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

·  วิทยากรหลักสูตร "เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพิ่มพลังความคิดด้วย Mind map" บริษัทสยามเจมส์ จำกัด

· วิทยากรหลักสูตร " การคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์กรนวัตกรรม" ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลทั่วประเทศ กระทรวงสาธารณสุข

·  วิทยากรหลักสูตร  “IDEA Generation & Creation Program : เสกสรร ปั้น แต่ง ไอเดียอย่างมีคุณค่า บริษัทขนส่ง จำกัด

· วิทยากรหลักสูตร Growth Mindset for High performance working บริษัทขนส่งจำกัด

·  วิทยากรหลักสูตร WU Boot Camp (Design Thinking Bootcamp) 2 วัน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมรา

·  วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation กลุ่ม บริษัทซีดีจี และกลุ่มบริษัทจีเอเบิล 5 รุ่นๆละ 2 วัน

·  วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด(CPF) 1 รุ่น 2 วัน

· วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation กลุ่ม บริษัท  Real Asset Development 2  รุ่นๆละ 1 วัน

·   วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 รุ่นๆละ 2 วัน

·  วิทยากร หลักสูตร " การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในองค์กร" บริษัท เยเนอรัล  ฮอสปิตัล  โปรดัคส์ จำกัด ( มหาชน )

·  วิทยากร หลักสูตร "New Product and Innovation Development "  มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

·  วิทยากรหลักสูตร Creative and Innovation for Business Design  เจ้าของและผู้บริหารบริษัทในโครงการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ &สํานักงานศูนย์วิจัยและให้ คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

·  วิทยากรหลักสูตร  Effective Project Management  บริษัท InterfaceFLOR (Thailand) Co., Ltd. บริษัทเบอนิน่าไทยแลนด์ จำกัด  จำนวน 2 รุ่น (รุ่นละ 2 วัน)

·  วิทยากรหลักสูตร  Effective Project Management  บริษัท InterfaceFLOR (Thailand) Co., Ltd. จำนวน 1 รุ่น (รุ่นละ 2 วัน)

·  Speaker :Dinner Talk " Creative to Innovation" คณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

·   วิทยากรหลักสูตร "การพัฒนา Business Model ด้วย BMC,VPC and creative tools" บริษัทแกรนสปอร์ต กรุ๊ป จำกัด

· วิทยากรหลักสูตร "การพัฒนา Business Model ด้วย BMC,VPC and creative tools" บริษัทพาซาย่า จำกัด & บริษัทสิ่งทอซาติน จำกัด

·  ที่ปรึกษา "Innovation Development with Design Thinking and Creative tools"บริษัท บริษัท เบสท์ แฟคทอรี่ จำกัด, บริษัท บีซีซี คอร์เปอเรชั่น จำกัด,บริษัทพิ้งค์ เฟลาเออร์ จำกัด,บริษัท ชนาวา จำกัด, บริษัท ปราณเชิญ จำกัด, บริษัท เจริญศิลป์ทอยแลนด์ จำกัด ฯลฯ

·  ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (Strong / Regular Level) 2 ปี (2560 และ 2561) ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)ให้คำปรึกษาบริษัท SMEs ในโครงการ บริษัทๆละ 3 วัน จนออกมาเป็น New Product Development บริษัทละ 1-3 ผลิตภัณฑ์ (บริษัท ชนาวา จำกัด,บริษัท เบสท์ แฟคทอรี่  จำกัด,บริษัท ปราณเชิญ  จำกัด,บริษัท พิ้งค์ เฟลาเออร์ จำกัด,บริษัท มายดรีมเบดดิ้ง จำกัด,บริษัท เจริญศิลป์ทอยแลนด์ จำกัด,บริษัท บีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด,บริษัท เทรดดิ้ง เอพลัส จำกัด,บริษัท แอล เอชโรซ์ จำกัด,บริษัท ปัจจุบันโอสถ จำกัด,บริษัท ศรีสำอางค์ ซัพพลายเออร์ จำกัด,บริษัท อินกรีเดียนท์ส จำกัด,บริษัท แอดวานซ์ อีเลคทริค แอนด์ อีเลคทรอนิค จำกัด เป็นต้น)

·  วิทยากรหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการสู่การบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ (Smart SME Program)ผู้ประกอบการสู่การบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ (Smart SME Program) คพอ. รุ่นที่ 333 จังหวัดอุดรธานี

·   วิทยากรหลักสูตร "Fashion Product Development " กลุ่มผู้ประกอบการและธุรกิจ SMEs สิ่งทอ เครื่องหนัง อัญมณี ของที่ระลึก  สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม

·   ที่ปรึกษาด้านพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โครงการ Innoneering ของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้คำปรึกษาบริษัท ในโครงการบริษัทๆละ 3 วัน จนออกมาเป็น New Product Development บริษัทละ 1-3 ผลิตภัณฑ์ (บริษัท คัพเวอร์แนนท์ จำกัด,บริษัท ไทยเนเชอร์รอล เอสเซ้นส์ จำกัด,บริษัท แอล.เจ.อาร์.อินดัสตรี จำกัด ,บริษัท เอ็มซีซี รวมอุปกรณ์การ์เมนต์ จำกัด,บริษัทไทยนำโชค เทกซ์ไทล์จำกัด เป็นต้น)

·   ที่ปรึกษา"โครงการพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนางานทรัพยากรบุคคล " สถาบันอาหารแห่งชาติ   (ส่วนระบบงานการบริหารทรัพยากรบุคคล( HRM) และส่วนระบบงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล(HRD) "สถาบันอาหารแห่งชาติ(NFI)( 6 Months Project)

·  ที่ปรึกษา"ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) " สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) (8 Months Project)

·  วิทยากร "หลักสูตรSMART SMEsสู่Thailand 4.0" ผู้ประกอบการ "คพอ. รุ่นที่ 333 จังหวัดอุดรธานี"

·  วิทยากรและที่ปรึกษา"การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม"กลุ่มอุตสาหกรรมจังหวัดและคลัสเตอร์ในจังหวัดต่างๆ (เช่น กาฬสินธุ์, สุรินทร์, ชัยภูมิ,นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, ตรัง,สตูล, เชียงใหม่,ลำพูน,อุดรธานี,เลย,ชัยนาท,ลพบุรี,สิงห์บุรี เป็นต้น) 

ฯลฯ

 

ภาษา (Language) :

 - ไทย (Thai) 

- เยอรมัน (German) (ภาษาที่ใช้ขณะศึกษาอยู่ระดับปริญญาโท ประเทศเยอรมนี)

- อังกฤษ (English)  (ภาษาที่ใช้ในการทำงานและสื่อสารในระดับสากล)

 

 

หนังสือเล่ม (ที่ตีพิมพ์ในชื่อ ศศิมา สุขสว่าง)

 

 

ขอรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม และประวัติวิทยากร กรุณาติดต่อ

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : HCDcoaching.com@gmail.com
Website : ด้านการโค้ช www.hcdcoaching.com  ด้านการพัฒนานวัตกรรม  www.sasimasuk.com

Facebook : https://www.facebook.com/hcdcoaching

Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือค่ะ )

Line ID : sasimasuk.com (เขียนข้อความฝากไว้ในกรณีที่อ.ศศิมามีการสัมมนาหรือประชุม และจะรีบโทรกลับทันทีค่ะ :- D)

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


  • อ.ศศิมา สุขสว่าง.jpg
    อ.ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จากประเทศเยอรมนี ทำงานด้าน การพัฒนานวัตกรรมมาโดยตลอด และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ ของ THTI ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัด...

  • หลักสูตร leader as coach.png
    ท่านใดสนใจสอบถามหรือต้องการขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการโค้ชหรือการฝึกอบรมด้านการโค้ชหรือพัฒนา บุคคลากร หัวหน้างานหรือผู้จัดการ ติดต่อได้ที่อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช...
Visitors: 38,523